Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 12:34 CET

Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas bort från marknaden.

Ett nyligen avslutat ärende är ett gott exempel på när samarbetet mellan vård och myndighet har fungerat bra. Genom god dialog och tydlig rapportering kunde ett tillsynsärende visa på felaktigheter i en produkt som mäter gulsot hos nyfödda. Produkten kommer nu att åtgärdas hos samtliga vårdgivare innan den får användas i Sverige.

– Alla medicintekniska produkter ska vara noggrant kontrollerade och säkra. Detta är tillverkarens ansvar och Läkemedelsverkets roll är att följa upp det. Det här är ett tydligt exempel på att hur rapporter från vården kan bidra till säkrare produkter på marknaden, säger Helena Dzojic, enhetschef på enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Vården har en skyldighet att rapportera negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter till både tillverkare och Läkemedelsverket. Rapporteringen till Läkemedelsverket bidrar till en samlad helhetsbild av viktiga säkerhetssignaler. Detta kan i sin tur leda till fördjupad granskning av produkten och nödvändiga åtgärder kan vidtas för att eliminera risken för upprepningar av liknande händelser.

Det finns tyvärr en konstaterad underrapportering för medicintekniska produkter och därför uppmanar Läkemedelsverket användare, vårdgivare och tillverkare att rapportera negativa händelser och tillbud.

Relaterad information

  • Läs mer om hur du kan rapportera här
  • Medicinteknisk säkerhetsinformation för hälso-och sjukvården
  • Om Medicinteknik - info till allmänheten
  • Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.