Statens folkhälsoinstitut

Samverkan mellan kommuner och forskning ger framgångsrikt föräldrastöd

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 15:56 CEST

Statens folkhälsoinstitut överlämnade den 12 juli slutrapporter för två regeringsuppdrag:

  • Kommunala strategier för föräldrastöd
  • Lokalt hälsofrämjande arbete för barn och unga.

Inom de här två uppdragen har kommunerna genom stimulansbidrag från regeringen samarbetat med varsitt forskningslärosäte kring utvecklingen av föräldrastöd.

- Modellen med stimulansbidrag till en kommun i samarbete med ett universitet, har bidragit till att skapa en medvetenhet om att forskning kan komma till "direkt praktisk nytta" och bidra till att säkra kvalitet i kommunens arbete med barn och unga, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

I satsningen på att utveckla kommunala strategier för föräldrastöd har sammanlagt 70 miljoner kronor  tilldelats projekt i Kalmar, Linköping, Ovanåker, Sjuhärads kommunalförbund, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Södertälje, Tjörn, Uddevalla, Umeå och Växjö.

-Projekten har bidragit med viktig kunskap om hur ett framgångsrikt arbete kan bedrivas för att uppnå målen i regeringens strategi för föräldrastöd, säger Elsa Rudsby Strandberg, projektledare.

Regeringen gav sommaren 2008 Statens folkhälsoinstitut uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till sex kommuner - Helsingborg, Karlstad, Katrineholm, Uppsala, Skara och Östersund för att i samarbete med ett forskningslärosäte stärka och utveckla det egna lokala sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. Samtliga kommuner har haft förskola/skola som arena och ett par kommuner har haft föräldrastöd som fokus.

Inom ramen för de två uppdragen har ett stort antal projekt genomförts. Ett positivt exempel är Skara kommun som genom ett tydligt politiskt beslut valt att satsa på förebyggande föräldrastödsprogram där skola och socialtjänst samarbetar för barnens bästa. Satsningen har lett till minskade bruttokostnader motsvarande drygt 14 miljoner, då man bland annat kunna erbjuda goda alternativ till att placera barn i familjehem och på institution. 

- Ett annat exempel är Helsingborgs kommun som tillsammans med forskare från Lunds universitet tagit fram ett utvärderingsinstrument i form av en färgkarta. Färgkartan fungerar som ett signalsystem som ger möjlighet att bättre förstå samband mellan skolresultat, skolmiljö och hälsa. Månatliga analyser med hjälp av färgkartan medför att elevernas framsteg och behov ligger till grund för den kommande undervisningen i klassen. Genom att involvera elevhälsan i analyserna har fokus varit att se vad skolan kan göra för att varje barn ska nå sina kunskapsmål och få en bra grund till en god hälsa, säger Elsa Rudsby Strandberg, projektledare vid Statens folkhälsoinstitut.

Kontakt:

Elsa Rudsby Strandberg,
projektledare
tel. 063-19 96 17

Henrik Engberg,
pressansvarig
tel.063-19 97 17