Ungdomsstyrelsen

SAMVERKAN MYNDIGHETER - IDEELLA SEKTORN MOT MÄNS VÅLD

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:14 CEST


Ungdomsstyrelsen har lämnat sin rapport till regeringen om uppdraget att genomföra utbildningar för att förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld. Uppdraget inleddes 2007 och Ungdomsstyrelsen kommer nu med en rad förslag, bland annat att myndigheten ges uppdraget att bidra med förutsättningar för stadsdelar att samverka med föreningslivet för att utveckla strategier för förebyggande arbete.

Ungdomsstyrelsen betonar i rapporten att samverkan är central för att förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld.

Ungdomsstyrelsen föreslår att myndigheten får regeringens uppdrag att:
• genomföra en satsning på lokal värdegrundsdialog under tre år med fokus på jämställdhet och mänskliga rättigheter. Syftet ska vara att utveckla långsiktigt arbete kring insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.
• särskilt lägga fokus på förortsområden med hög andel unga och vuxna i utanförskap
• i samverkan med kommuner och stadsdelar rikta satsningen mot aktörer inom civilsamhället

- Rapporten pekar bland annat på att myndigheterna behöver ha en samsyn i dessa frågor, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson. Därför menar vi att nationella och lokala myndigheter behöver samlas kring ett gemensamt grepp. Det är dessutom viktigt att myndigheterna, både lokalt och centralt, samverkar med den ideella sektorn i det förebyggande arbetet. Ideella organisationer står redan i dag för en stor del av den metodutveckling som bedrivs.

Rapporten finns i pdf-format på ungdomsstyrelsen.se

För mer information kontakta Malin Engstedt, pressekreterare
tel 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.