Bure Equity AB

SandbergTrygg i konkurs

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 11:27 CEST

Styrelsen i SandbergTrygg, ägt till hundra procent av Business Communication Group, har beslutat ge in egen ansökan om konkurs. Konkursen kommer indirekt att medföra ett nedskrivningsbehov med cirka 15 MSEK för BCG’s moderbolag Bure.

”SandbergTrygg har under den senaste tiden haft en kraftigt vikande orderingång, vilket har skapat behov av betydande tillskott av likvida medel och strukturella förändringar. Trots intensivt arbete har det inte gått att hitta en lösning för att driva verksamheten vidare. Därför har styrelsen i SandbergTrygg fattat beslut att inge konkursansökan”, säger Örjan Serner, vice verkställande direktör på Bure.

Göteborg den 6 juli 2004

Bure Equity AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Örjan Serner, Vice verkställande direktör 0708-13 44 82