Konstnärsnämnden

Sandra Backlund får Bildkonstnärsfondens

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 07:00 CET

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond har beslutat tilldela modeskaparen Sandra Backlund årets Stora stipendium på 300 000 kr.

Backlund får stipendiet för sitt säregna formspråk, sin kompromisslöshet vad gäller materialval och arbetstekniker, och sin förmåga att förena två till synes kontrasterande begrepp som haute couture och hantverk på ett innovativt och kreativt sätt. Backlund har på kort tid rönt
stor uppmärksamhet nationellt och internationellt med sina stickade och
skulpturala skapelser.

Backlund låter formerna sakta växa fram, organiskt under arbetets gång. I sin strävan att utforska människokroppen väljer hon att ”skulptera” fram plaggen i ett slags tredimensionell kollageteknik, där hon kombinerar ett mjukt material som garn med arkitektoniska former med
skarpa, distinkta siluetter.

Stipendiet kommer att överlämnas vid en mottagning på Konstnärsnämnden den 6 december. Ytterligare upplysningar om stipendiet och pressbilder kan fås av Konstnärsnämndens handläggare, Louise Dahlgren, 08-506 550 68. För mer information och bilder; www.sandrabacklund.com.

Bildkonstnärsfondens Stora stipendium tilldelas aktiva bild- och formkonstnärer
som med en mycket hög konstnärlig kvalitet har och har haft stor
betydelse för nya generationer av konstnärer.

Sveriges bildkonstnärsfond är en del av Konstnärsnämnden, den myndighet
som bland annat fördelar statligt stöd till yrkesverksamma konstnärer inom
områdena bild och form, musik, teater, dans och film.

Fotograf: René Habermacher

Bifogade filer

PDF-dokument