Sandvik AB

Sandvik AB – Heléne Gunnarson chef för Group Assurance

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 14:11 CEST

Heléne Gunnarson, informationsdirektör och chef för Koncernstab Information, har utsetts till chef för koncernstaben Group Assurance från och med den 1 januari 2006.

Group Assurance skall, på uppdrag av styrelsen och revisionsutskottet för Sandvik AB, tillse att koncernen har en väl fungerande bolagsstyrning, internkontroll och riskhantering. Group Assurance oberoende säkerställs genom avrapportering till revisionsutskottet och till revisionsutskottets ordförande. Funktionellt rapporterar Group Assurance till Sandviks vice VD och ekonomidirektör.

Koncernstab Information kommer från och med den 1 januari 2006 att delas i två enheter:
• Kommunikation med aktiemarknad och finansmedia handläggs av IR-chefen Jan Lissåker som rapporterar till
Per Nordberg, vice VD och ekonomidirektör.
• All övrig informationsverksamhet handläggs av Koncernstab Information med Anders Wallin som chef.
Anders Wallin är för närvarande ansvarig för samhällskontakter och varumärkesfrågor inom Koncernstab Information. Befattningen är direkt underställd VD.


Sandviken den 4 oktober 2005

Sandvik AB; (publ)

Lars Pettersson
Verkställande direktör och koncernchef


Ytterligare information kan erhållas av Per Nordberg, vVD och ekonomidirektör,
tel 026 26 10 60.


Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har
38 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 55 000 MSEK.