Sandvik AB

Sandvik AB:s årsredovisning för 2008 officiell

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:21 CEST

Sandvik AB publicerar idag, onsdagen den 2 april 2009, Årsredovisning för 2008 samt Sandviks Värld 08/09. Dokumenten finns även tillgängliga på www.sandvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, d v s förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och är tryckt i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Sandviks Värld innehåller fördjupad verksamhetsinformation och distribueras till alla aktieägare.


Sandviken den 2 april 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)

Informationen är sådan som Sandvik AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2009,
kl. 14:00.