Sandvik Construction

Sandvik Construction lanserar uppgraderingspaket för krosskammare

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 09:42 CEST

Sandvik Construction har lanserat Optiagg – ett nytt sätt att med en minimal investering säkra ett lönsammare resultat från konkrossar. Optiagg omfattar datormodellering och analyser tillsammans med en nyutvecklad innermantel. Paketet levereras komplett med både mantlar och övriga reservdelar som krävs.

I och med Optiagg erbjuder Sandvik Construction ett förbättrat driftsstöd till modellerna CH430, CH440 och CH660. Manteln har fått en helt ny utformning för ökad effektivitet, men den verkliga skillnaden ligger i datormodelleringen och analysen. Det är en vetenskaplig metod som säkrar de mest värdefulla fraktionerna, samtidigt som kostsamma trial and error-tester undviks.

Skräddarsydda förbättringar

Optiagg gör det möjligt att optimera krossarnas kapacitet. Processen omfattar analyser av det befintliga skicket, modellering för att identifiera en optimal konfiguration och inställning, samt en validering av resultatet. Krosskammaren kan finjusteras i enlighet med det önskade resultatet och de krav som applikationen ställer. Vanligtvis eftersträvas ett ökat uttag av en viss fraktion genom att antingen reducera andelen finmaterial eller öka reduktionsgraden. Optiagg tydliggör vilka vinster som är att vänta.

Förbättringarna möjliggör en korrekt ekonomisk prognos gällande krossens kapacitet.

– Optiagg är inte bara en ny produkt, det är en helt ny metod som gör det möjligt för oss att med större precision leverera det kunderna vill ha. Vi kan utlova större volymer av de mest värdefulla fraktionerna. De kunder som har testat Optiagg blev överraskade när de beräknade sina potentiella årliga vinster. Om man har en kross från Sandvik är detta en självklar investering, säger Jesper Persson, VP Crusher Spare & Wear Parts, Sandvik Construction.

Ytterligare besparingar

Att optimera resultatet på det här sättet kan ge ytterligare fördelar, som minskat mantelslitage, liksom potentiella energibesparingar.

Sandvik Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen som erbjuder lösningar för praktiskt taget alla applikationer inom anläggningsindustrin, innefattande sådana områden som stenbrott, tunneldrivning, bergschakt, väg- och järnvägsbyggnad, krossning, rivning och åter-vinning. Produktprogrammet omfattar bergborrverktyg, borriggar, hydraulhammare, anläggningar för materialhantering samt maskiner för krossning och sortering. Omsättningen 2013 var cirka 8 600 MSEK och antalet anställda cirka 3 100.