Sandvik Construction

Sandvik Driller’s Office: Ett programverktyg som förenklar borrningsprocessen

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 09:05 CEST

Sandvik Construction presenterade ett banbrytande programverktyg för processtyrning vid ovanjordsborrning - Sandvik Driller's Office – i samband med CONEXPO-CONAGG-mässan i Las Vegas i USA den 4-8 mars. Detta avancerade och praktiska verktyg hjälper alla som arbetar med ovanjordsborrning, i synnerhet i bergtäkter. Programvaran förenklar och effektiviserar hela processen.

Programvaran Sandvik Driller’s Office är ett verktyg för borrningsplanering och datahantering vid ovanjordsborrning, inklusive framtagning av borrplaner, borrningsdatahantering och rapportering. Driller’s Office följer arbetsflödet på arbetsplatsen och bidrar med tydliga och enkla bilder av borrmönster och terrängmodeller i 3D, något som är till stor nytta under planeringsprocessen.

Sandvik Driller’s Office är framtaget med användaren i centrum. Det är ett lättlärt och lättanvänt verktyg med en helt ny typ av flexibilitet och anpassbarhet. Drill Plan Wizard hjälper användaren att snabbt ta fram grundläggande borrplaner och Drill Plan Editor används för att skapa mer avancerade planer. I Drill Plan Editor kan hålpositioner, pallbotten, lutning, riktning och många andra faktorer justeras oberoende av varandra, allt efter behov.

I stället för att som de flesta planeringsverktyg bara arbeta med standardpallformer tillåter Driller’s Office att man anpassar formerna till hur det faktiskt ser ut i bergtäkten.

Ett mätverktyg och särskilda markörer visar exakt var borrningen ska inledas. Det behövs alltså ingen separat mätning och markering på plats, vilket sparar tid och pengar. Borrningsprocessen förbättras ytterligare tack vare datahanteringsfunktionerna i Driller’s Office. Verktyget sammanställer borrplaner och borrdata till en enda projektfil. All information om uppnådda borresultat finns tillgänglig med realtidsåterkoppling till planeringsprocessen. Programmet har utformats för att göra det enkelt att justera befintliga planer.

Med en effektiv planering baserad på exakt mätning och realtidsåterkoppling blir borrningsnoggrannheten och hålkvaliteten mycket bättre. Sprängningsresultaten förbättras också, vilket ger stora besparingar i tid och pengar samt högre säkerhet på arbetsplatsen.

Kommunikationen mellan terminal och rigg sker via mobildata.

Sandvik Driller’s Office har även rapporteringsverktyg för att ta ut rapporter om koordinater för borrade hål, borrplan och borrning.

Sandvik Driller’s Office-verktyget är tillgängligt för alla TIM3D-förberedda ovanjordsriggar.

Sandvik Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen som erbjuder lösningar för praktiskt taget alla applikationer inom anläggningsindustrin, innefattande sådana områden som stenbrott, tunneldrivning, bergschakt, väg- och järnvägsbyggnad, krossning, rivning och åter-vinning. Produktprogrammet omfattar bergborrverktyg, borriggar, hydraulhammare, anläggningar för materialhantering samt maskiner för krossning och sortering. Omsättningen 2013 var cirka 8 600 MSEK och antalet anställda cirka 3 100.