Sandvik AB

Sandvik förvärvar australiensiska Hydramatic Engineering

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:25 CET

Sandvik har träffat en överenskommelse om förvärv av det australiensiska företaget Hydramatic Engineering Pty Ltd (Hydramatic).

Hydramatic är marknadsledande inom utveckling och produktion av specialiserade borrnings- och bultningsmaskiner under varumärket ARO för bergförstärkning i underjordsgruvor och tunnlar. Baserat på starkt ingenjörskunnande, bra produkter och hög utvecklingskompetens har Hydramatic utvecklat en stark marknadsposition i Australien och är dessutom verksamt på de största kolproducerande marknaderna som Sydafrika, USA, Ryssland, Storbritannien och Kina. För Sandvik innebär förvärvet en expansion av befintligt produkterbjudande och synergier genom såväl gemensam FoU-verksamhet som tillgång till Sandviks globala försäljningsorganisation.

Hydramatics huvudkontor och tillverkningsenhet finns i Redhead, Australien och företaget har också enheter i Sydafrika, Tyskland, USA och Storbritannien. Under 2006 uppgick försäljningen till omkring 330 MSEK och antalet anställda var omkring 290.

Hydramatic kommer att integreras i Sandvik Mining and Constructions verksamhet och konsolideras från
28 februari 2007.

Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction, säger att förvärvet ligger i linje med Sandviks långsiktiga strategi för lönsam tillväxt.

- Hydramatic är ett innovativt företag med en stark marknadsposition och genom förvärvet avser vi att fortsätta utveckla produkterbjudandet och den globala affären ytterligare. Förvärvet kompletterar också Sandviks produkterbjudande inom underjordsbrytning och möjliggör global distribution genom existerande försäljningskanaler. Därigenom ökar också Hydramatics möjligheter att växa, säger Lars Josefsson.


Sandviken den 28 februari 2007

Sandvik AB; (publ)


Ytterligare information kan erhållas av Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction, tel 026-26 51 51 eller Jan Lissåker, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel 026-26 10 23.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen hade 2006 cirka 42 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på mer än 72 000 MSEK.

Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. Omsättningen 2006 var 25 000 MSEK och antalet anställda cirka 12 200.