Sandvik AB

Sandvik förvärvar Metso Powdermet AB

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:02 CET

Sandvik har träffat en överenskommelse med den finländska koncernen Metso Oy om förvärv av Metso Powdermet AB. Förvärvet beräknas vara slutfört före utgången av 2006.

Metso Powdermet AB är världsledande på pulvermetallurgiska komponenter tillverkade genom så kallad hetisostatisk pressning (HIP-teknologi) till nära färdig form. Företaget utvecklar och levererar skräddarsydda komponenter i höglegerade stål samt nickel- och koboltlegeringar. Kunderna återfinns idag framförallt inom offshore- och energisektorn. Metso Powdermet omsatte cirka 90 MSEK under det senaste räkenskapsåret, med en rörelsemarginal på 18 %, och har 13 anställda. Verksamheten finns i Surahammar i Sverige.

Sandvik Materials Technologys tidigare verksamhet inom området pulvermetallurgi omfattar tillverkning av pulverbaserade ämnen i egen anläggning i Surahammar samt tillverkning av höglegerat, finkornigt pulver i Wales, Storbritannien.

Genom förvärvet av Metso Powdermet AB kommer Sandvik Materials Technology att stärka sin position inom de strategiskt viktiga segmenten olja och gas, energi samt medicinteknik.

– Sandvik Materials Technology har idag en spetskompetens inom materialteknologi och pulvertillverkning. Förvärvet ger tillgång till den kompletterande kompetens som krävs för att ta en betydande position när det gäller applikationsutveckling och komponenttillverkning av pulverbaserade produkter pressade till nära färdig form, säger Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology.


Sandviken den 23 november 2006

Sandvik AB; (publ)


Ytterligare information kan erhållas av Peter Gossas, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, tel 026-26 33 33 eller Jan Lissåker, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel 026-26 10 23.


Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, special-legeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har 39 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 63 000 MSEK.

Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare av avancerade speciallegeringar och keramiska material. Affärsområdet utvecklar och levererar innovativa produkter och systemlösningar till en rad industrier där höga krav ställs på säkerhet, prestanda och produktivitet. Omsättningen är cirka 17 000 MSEK och antalet anställda omkring 8 400. Produktområden är Tube, Strip, Wire, Kanthal och Process Systems.