Sandvik AB

Sandvik förvärvar ytterligare utestående aktier i Walter

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2003 08:30 CEST

Sandvik har förvärvat ytterligare aktier i tyska Walter AG och koncernens aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 96,44 procent av rösterna, inklusive de 5,18 procent som ägs direkt av Walter. Sandvik har för avsikt att öka sitt ägande i Walter och undersöker nu olika alternativ för att nå målet 100 procent.

Sandvik träffade under hösten 2001 en överenskommelse med huvudägarna i Walter om förvärv av majoriteten av aktierna i företaget. Efter godkännande av de tyska konkurrensmyndigheterna den 21 december 2001 påbörjades förvärvet och Walter konsoliderades från och med 25 februari 2002. I september 2002 lämnades ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Walter om förvärv av samtliga utestående aktier i företaget.

Sandviken den 23 maj 2003

Sandvik AB; (publ)

Ytterligare information kan erhållas av Peter Larson, vice VD och ekonomidirektör i Sandvik AB, tel 026-26 10 61.