Sandvik AB

Sandvik Information Technology minskar bemanningen

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:46 CEST

Till följd av det kraftigt försämrade marknadsläget för Sandvik-koncernen har Sandvik Information Technology idag lagt ett varsel om en minskning av antalet anställda i Sverige med totalt 50 personer. Varslet avser anställda i Sandviken och Stockholm. Vidare kommer en reduktion om cirka 40 anställda att genomföras inom Sandviks IT-verksamhet utanför Sverige. Som ett ytterligare led för att reducera kostnaderna kommer även antalet konsulter inom Sandviks båda IT-bolag att minskas avsevärt.

Lokala förhandlingar med berörda personalorganisationer kommer omedelbart att påbörjas med målet att genomföra personalreduktionen så snart som möjligt.

- Det kraftigt försämrade marknadsläget sedan slutet av förra året har resulterat i att Sandviks affärsområden reducerar sin personalstyrka och produktionskapacitet. Detta leder till minskad efterfrågan på interna IT-tjänster vilket innebär att vi måste anpassa våra kostnader och vår bemanning. Förhandlingarna måste genomföras med omsorg och förtroende, samtidigt som det är viktigt att lämna besked till de anställda så snart som möjligt, säger Göran Kördel, chef för Sandvik Information Technology.


Sandviken den 16 april 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2009 kl. 10:15

För ytterligare information kontakta Göran Kördel, chef för Sandvik Information Technology AB, 026-26 27 01, eller Jan Lissåker, chef för Investor Relations, Sandvik AB, 026-26 10 23.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2008 cirka 50 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på knappt 93 000 MSEK.

Sandvik Information Technology ansvarar för Sandvikkoncernens drift, support, kommunikation, integration, säkerhet och utveckling av framtidens tekniska lösningar inom IT-området. Våra 500 medarbetare finns i ett tjugotal länder och kunder är Sandviks verksamhet över hela världen.