Sandvik AB

Sandvik kommenterar Svea hovrätts dom i patenttvisten med Atlas Copco

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 16:40 CEST

Svea hovrätt har idag avkunnat dom i tvisten avseende två av Sandvik Tamrocks patent för borriggar. Hovrätten finner att det ena patentet saknar uppfinningshöjd och därför skall ogiltigförklaras i Sverige. Vidare finner hovrätten att intrång inte skett i det andra patentet.

- Vi hade naturligtvis hoppats på ett domslut som står i bättre samklang med det Europeiska Patentverkets praxis, men inser naturligtvis att det rör sig om ett komplicerat mål, säger Sandviks chefsjurist Bo Severin.

Sandvik kommer nu att studera domskälen närmare.


Sandviken den 28 oktober 2005

Sandvik AB; (publ)


För ytterligare information kontakta Heléne Gunnarson, Informationsdirektör, tel 026-261025.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har
38 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 55 000 MSEK.