Sandvik AB

Sandvik och Carpenter Technology etablerar samarbete inom pulverteknologiområdet

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:17 CEST

Sandvik Materials Technology har beslutat att etablera ett strategiskt samarbete med Carpenter Technology för att ytterligare stärka positionen inom området pulverteknologi och avancerade material. Samarbetet innebär att Sandvik AB förvärvar 40 procent av aktierna i Carpenter Powder Products AB samt att Carpenter Technology Corporation förvärvar 40 procent av aktierna i Sandvik Powdermet AB.

Carpenter Powder Products AB tillverkar höglegerat pulver och är sedan tidigare leverantör till Sandvik Powdermet AB. Genom samarbetet säkrar Sandvik försörjningen av pulver och Carpenter Technology får tillgång till Sandvik Powdermet AB:s tillverkning och försäljning av pulverbaserade produkter, som levereras nära slutlig form (Near Net Shape Products). Samarbetet kommer dessutom att möjliggöra gemensam produktutveckling. De båda bolagen kommer även fortsättningsvis att verka under nuvarande varumärken, dvs Sandvik respektive Carpenter.

- Pulverteknologi är ett av våra högst prioriterade utvecklingsområden för att ytterligare stärka vår position när det gäller avancerade material, bland annat inom den snabbt växande energisektorn. Samarbetet med Carpenter Technology gör oss sammantaget till en ledande aktör inom pulverteknologiområdet, säger Peter Gossas, vd för affärsområde Sandvik Materials Technology.

- Vi kommer att stärka vår position ytterligare när det gäller både pulvertillverkning och pulverteknologi, vilket kommer att resultera i en allt mer högförädlad produktportfölj och bidra till en fortsatt god tillväxt. Det strategiska samarbetet med Sandvik kommer att stärka vår ställning som ledande global leverantör av avancerade material till energisektorn liksom till andra mycket krävande segment, säger William A. Wulfsohn, vd för Carpenter Technology. 

Sandvik Materials Technology har även pulverteknologiverksamhet vid Sandvik Osprey Ltd i Wales, pulvertillverkning i Surahammar samt en FoU-enhet för pulverteknologi i Sandviken. Carpenter Technology Corporation har även pulvertillverkning i Bridgeville och Woonsocket i USA, samt en FoU-enhet för pulver i Reading, USA. Dessa enheter ingår inte i de samägda bolagen.

Sandviken den 19 oktober 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2010 kl. 13.00.

För ytterligare information kontakta Peter Gossas, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology,
026-26 36 28, eller Jan Lissåker, chef för Investor Relations, Sandvik AB, 026-26 10 23.

Carpenter Powder Products AB är en tillverkare av höglegerat metallpulver, som används som råvara i pulverteknologiprocessen.  Företaget, som ligger i Torshälla, Sverige, har cirka 50 medarbetare och omsättningen uppgår till omkring 150 MSEK.

Sandvik Powdermet AB är specialiserat när det gäller produktutveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring av pulverbaserade produkter som levereras i nära färdig form (Near Net Shape Products). Företaget, som ligger i Surahammar, Sverige, har cirka 30 medarbetare och omsättningen uppgår till omkring 150 MSEK.

Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfria material, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processystem. Omsättningen 2009 var cirka 15 300 MSEK och antalet anställda omkring 8 200. Produktområden är Tube, Strip, Wire and Heating Technology, Process Systems och Medtech.