Sandvik AB

Sandvik omstrukturerar verksamheten inom Valenite

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 08:34 CET

Sandvik har beslutat att omstrukturera produktionen inom den amerikanska
verktygstillverkaren Valenite, som Sandvik förvärvade 2002, och som
ingår i affärsområde Sandvik Tooling.

Anläggningen i Gainesville, Texas, stängs tillsammans med tre mindre
produktionsenheter i South Carolina. Istället koncentreras produktionen
av hårdmetallverktyg till anläggningen i Westminster, South Carolina,
som byggs ut och uppgraderas med modern tillverkningsteknologi.

Cirka 80 personer blir övertaliga vid anläggningen i Gainesville. I
South Carolina erbjuds de berörda, totalt cirka 200 personer, arbete vid
den nya anläggningen i Westminster.

För att ytterligare öka företagets konkurrenskraft integreras Valenite
fullt ut i Sandvik Toolings distributionsnätverk i NAFTA-regionen.
Samtidigt stärks Valenites kunderbjudande genom ett stort antal
introduktioner av nya produkter som baseras på Sandvik Toolings
teknologiplattform.

"På många områden kommer Valenite att bli bäst i klassen", säger Anders
Thelin, chef för Sandvik Tooling. "Genom förändringarna får Valenite en
modern och kostnadseffektiv produktion, en snabb och flexibel
distribution och en produktportfölj i världsklass".

Sandviken den 11 december 2003

Sandvik AB; (publ)

För ytterligare information kontakta
Anders Thelin, chef för affärsområde Sandvik Tooling,
tel 026-26 63 84.

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter
och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för
metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria
stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- och
sorteringssystem. Koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en
omsättning på cirka 50 000 MSEK.

Sandvik Tooling är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och
världsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för
metallbearbetning samt ämnen och komponenter. Omsättningen är cirka 18
000 MSEK och antalet anställda omkring 15 000. Cirka 5% av omsättningen
investeras i forskning och utveckling av nya produkter. Produkterna är
av hårdmetall, snabbstål och andra hårda material som diamant och
specialkeramer. Väletablerade varumärken är Sandvik, Sandvik Coromant,
Walter, Valenite, Dormer, Titex, Prototyp, Precision m fl.