Sandvik AB

Sandvik planerar outsourcing inom serviceverksamheten

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 15:06 CEST

Sandvik har inlett ett arbete med att utvärdera möjligheterna att låta delar av verksamheten inom bolaget Sandvik Service utföras av en extern samarbetspartner.

De arbetsuppgifter som berörs är bland annat byggande och fastighetsförvaltning, löneservice, företagshälsovård, utbildning samt marknadsstöd. Resterande delar av servicebolagets verksamhet kommer att överföras till andra enheter inom Sandvik.

Cirka 180 personer berörs av en eventuell outsourcing i Sandviken och Stockholm. Sandvik påbörjar nu förhandlingar med olika tänkbara samarbetspartners.

- Vi bedömer att en extern part som har service som kärnverksamhet har bättre förutsättningar att långsiktigt vara en effektiv leverantör av de aktuella tjänsterna till koncernen, säger Sandviks vVD Peter Larson.

Sandviken den 16 september 2003
Sandvik AB; (publ)

Ytterligare information kan erhållas av Peter Larson, Vice VD Sandvik AB, tel 026-26 10 60.

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor.