Sandvik AB

Sandvik säljer Eurotungstène Poudres S.A. i Frankrike

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 17:46 CEST

Sandvik har träffat en överenskommelse med Eramet S.A., Frankrike, om att sälja sitt 49-procentiga innehav i Eurotungstène Poudres S.A., Frankrike. Eramet, som sedan tidigare innehar 51 % av aktierna i Eurotungstène Poudres S.A., blir härmed ensam ägare till bolaget. Eurotungstène Poudres S.A., med cirka 125 anställda, tillverkar kobolt- och wolframbaserade pulver främst för producenter av diamantverktyg.

Sandviken den 21 augusti 2003

Sandvik AB; (publ)

Ytterligare information kan erhållas av Anders Thelin, chef för affärsområde Sandvik Tooling, tel 026-26 63 84.

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor.


Eramet är en integrerad gruv- och metallurgikoncern som producerar nickel, mangan, specialstål och legeringar samt avancerade detaljer till industrin. Eramet fokuserar på utveckling av material med högt förädlingsvärde och har en världsledande position inom sina verksamhetsområden.