Sandvik Construction

Sandvik TCAD+: Utomordentlig exakthet med lättanvänd instrumentering

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 15:40 CEST

Sandvik Construction Tunneling introducerar den nya tilläggsinstrumenteringen TCAD+.

TCAD+ passar för underjordsriggarna i DT-serien för tunneldrivning och DD-serien för ortdrivning och är en efterföljare till Sandvik TCAD, Tunneling Computer-Aided Drilling. Med TCAD+ förbättras borrningsprecisionen väsentligt så att utvinningen varken blir för stor eller för liten.

Sandvik TCAD+ är ett riktinstrument utformat för att på ett korrekt sätt kunna verkställa fördefinierade borrplaner. På skärmen återfinns information för ortdrivning, borrning av långa hål samt bultning. Den inbyggda datainsamlingsfunktionen tillhandahåller information om hålposition samt vinkelloggning, vilket gör det möjligt att använda Sandviks programvara iSURE för att analysera tunnelprocesshanteringen. 

TCAD+ stödjer även olika navigeringsmetoder. Utöver traditionell navigering med laser och borrkronor, införs här navigering från en och samma totalstation för standardriggarna, vilket väsentligt förbättrar riggarnas precision. Användargränssnittet är lättförståeligt och enkelt att använda. Man kan både skapa och justera lasern direkt på skärmen. Precisionen förstärks ytterligare tack vare en mycket avancerad kompensation vid höjdförändringar för bommen, något som känns igen från Sandviks intelligenta DTi-jumboriggar.

TCAD+ omfattar ett modernt och enkelt användargränssnitt med en tydlig touchskärm, 12” fyrfärgsskärm, lättanvända menyer och ett toppmodernt grafiskt användargränssnitt. I systemet ingår inbyggda diagnostikvyer med tydliga varningar och felmeddelanden med tillhörande förklaringar, samt serviceloggar.

Instrumenteringen förbättrar precisionen vid borrning betydligt. Det innebär att det krävs mindre utvinning, vilket i sin tur förbrukar mindre energi. Hög precision vid borrningen ger större kontroll över sprängningarna, vilket i förlängningen ökar säkerhet vid tunnel- och ortdrivning. Ökad precision ger även betydande besparingar, både i fråga om tid och pengar, för projekten.

TCAD+ levereras tillsammans med Sandviks programvara iSURE för tunnelprocesshantering, som hanterar utformning av kurvor och borrplaner. Överföringen av planerna till riggen sker med hjälp av ett USB-minne.

Fakta i korthet om TCAD+

Användning

Ortdrivning, borrning av långa hål samt bultning.

Automatiserad arbetscykel

Automatisk hållängd enligt borrplanen.

Användargränssnitt

12” högkontrastfärgskärm med pekskärmsnavigering (”touch”).

Inbyggd diagnostik

Varningar, felmeddelanden och servicelogg.

Styrning av parametrar

Back-up och återställning via USB.

Kalibering

Sandviks kalibrering. Kompenserar för höjdförändringar för bommen.

Navigeringsmetoder

All navigering från en och samma totalstation, tunnellasernavigering, navigering för borrkronor, beräkning av kurvor, återställa tidigare navigering.

Utformning av kurvor och borrplaner

Sandvik iSURE (kompatibelt med Windows).

Sandvik Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen som erbjuder lösningar för praktiskt taget alla applikationer inom anläggningsindustrin, innefattande sådana områden som stenbrott, tunneldrivning, bergschakt, väg- och järnvägsbyggnad, krossning, rivning och åter-vinning. Produktprogrammet omfattar bergborrverktyg, borriggar, hydraulhammare, anläggningar för materialhantering samt maskiner för krossning och sortering. Omsättningen 2013 var cirka 8 600 MSEK och antalet anställda cirka 3 100.