Atea Sverige AB

Sandvik utkontrakterar hantering av PC-arbetsplatser och tillhörande tjänster

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 09:00 CEST

Sandvik IT och Atea har ingått ett avtal med syfte att gemensamt effektivisera och förenkla hanteringen av PC-arbetsplatser och tillhörande tjänster för kunderna inom Sandvik. Inom ramen för konceptet Sandvik Standard PC kommer Atea att hyra ut kompletta PC- arbetsplatser till fasta månadskostnader. I ett första steg införs konceptet på fyra orter i Sverige, cirka 4 600 arbetsplatser. I nästa steg kommer det även att omfatta verksamheter utomlands.

Konfiguration, märkning, avemballerad leverans, installation, service och support, samt recycling av uttjänt utrustning på ett miljömässigt och säkert sätt, är några av de tjänster som tillsammans med datorn ingår i hyran. Respektive arbetsplats är direkt färdig att använda och anpassad till Sandviks infrastruktur och gemensamma system, vilket gör det smidigt och enkelt för användaren. Hanteringen blir effektiv, miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig för Sandvik.

- Målet är att skapa en hantering av IT-utrustning som är branschens mest effektiva. Det här är unikt för Sandvik, vi har inte tidigare utkontrakterat verksamhet inom IT-området. Men IT-utrustning är ett område som särskiljer sig. Det handlar i hög grad om logistik, om stordriftsfördelar och om ett genomtänkt och beprövat arbetssätt för hanteringen av datorer och kringtjänster under hela dess livslängd. Det har Atea och kan därför sköta det här mer effektivt och till en lägre kostnad, säger Anders Wedin, vice VD, Sandvik IT.

- Hantering av datorer och arbetsplatsutrustning är relativt komplext och tar mycket tid. Vi frigör nu tid och resurser som vi kan använda för utvecklingsarbete och annat som ligger närmare vår kärnverksamhet. Det är också ett sätt att addera värde till våra interna kunder, så att vi hela tiden kan ge högre kvalitet till en lägre kostnad, säger Henrik Jonasson, ansvarig för de produkter och tjänster som Sandvik IT producerar och initiativtagare till det nya arbetssätet.

- Atea är den enda leverantör på marknaden som vi anser klarar ett sådant här åtagande. Vi har mycket positiva erfarenheter av att jobba med Atea. De är professionella och mycket kompetenta inom det här området, samtidigt som de är enkla att ha att göra med, fortsätter Henrik Jonasson.

- Det här är ett långsiktigt partnerskap, där vi tillsammans med Sandvik IT ska ge Sandviks interna kunder tillgång till IT-arbetsplatser med bästa funktionalitet till lägsta möjliga kostnad. Vi sätter gemensamt en ny standard när det gäller hanteringen av arbetsplatser. Det här är oerhört spännande, säger Anders Bergström, VD Atea Sverige.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sandvik IT
Anders Wedin, vice VD, Sandvik IT.
Tel: 026-26 18 01
E-post: anders.wedin@sandvik.com

Sandvik IT
Henrik Jonasson
Produkt- och tjänsteansvarig, Sandvik IT
Tel: 026-26 19 73
E-post: henrik.jonasson@sandvik.com

Atea
Anders Bergström, VD Atea Sverige
Tel: 0709-19 71 30
E-post: anders.bergstrom@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0709-197135
E-post: johan.scherlin@atea.com

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln.
Atea har cirka 850 medarbetare i hela Norden. Koncernchef är Thomas Keifer. Omsättningen 2003 uppgick till 4 917 MSEK. I juni 2004 förvärvade Atea Novosys och WM-data X-Way i Finland, med en sammanlagd omsättning 2003 på cirka 1 200 MSEK. Atea ägs av det internationella investmentbolaget 3i, WM-data, samt Ateas ledning.

www.atea.se
(där finns även foton på Ateas kontaktpersoner, se Pressrum)