Sandvikens kommun

Sandvikens kommun åläggs inte att utge ersättning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 21:44 CET

Vid en mellandom den 28 februari i Gävle Tingsrätt har rätten beslutat att Sandvikens kommun inte kan åläggas att utge ersättning till Tidaholms kommun.
Bakgrund till domslutet

En familj flyttade till Sandviken 1998 och efter en kort tid i Sandviken flyttade de vidare till andra kommuner. År 2000 flyttade familjen till Tidaholms kommun där kommunen klagade till Länsstyrelsen som granskade handläggningen av ärendet. Länsstyrelsen riktade då kritik mot socialnämnden i Sandvikens kommun för handläggningsbrister angående familjen.

Tidaholms kommun väckte talan mot Sandvikens kommun med yrkande att få ersättning för vårdkostnader.
Den 28 februari 2007 fastställde Gävle tingsrätt i mellandom att Sandvikens kommun inte kan åläggas att utge ersättning till Tidaholms kommun enligt de åberopade grunderna. Domen vinner laga kraft den 21 mars.

— Det var väntat, hade utslaget blivit ett annat hade det fått stora konsekvenser för landets alla kommuner, säger Hans-Olof Frestadius, ordförande i Socialnämnden. Eftersom familjer ofta flyttar skulle det innebära att kommunerna då får skicka många ersättningskrav till varandra. När ärendet handlades i Sandviken gjorde man det utifrån den situation som familjen befann sig i just då. Tre år efter avslutad insats blev familjen föremål för en ny insats i Tidaholm. Vid detta tillfälle hade familjesituationen förändrats, något som vi omöjligt kunde förutse i Sandviken.

För mer information:
Yvette Axelsson, kommunjurist, 026-241214