Timrå kommun

Sanering av Fagerviks industriområde

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:23 CEST

Timrå kommun har lämnat in en ansökan om statsbidrag för genomförande av ett omfattande saneringsarbete på Fagerviks f.d. industriområde. I samråd med Naturvårdsverket har ett antal kompletteringar ansetts nödvändiga vilket har ökat den totala kostnaden. Huvudsyftet med saneringen är att skapa ett område som blir en tillgång för kommunen.


De synpunkter på kompletteringar som Naturvårdsverket har framfört ser kommunen som mycket positiva och värdefulla eftersom de sannolikt kommer att leda till ett bättre slutresultat. Senast gjorda undersökningar tillför viktig kunskap om området och bekräftar tidigare gjorda studier som kommer att vara värdefullt i det fortsatta arbetet.

Stora förväntningar finns från kommuninvånarna, speciellt från närboende till Fagerviks industriområde, på att området åtgärdas så snart som möjligt. Arbetet med Etapp 1 pågick mellan 1995-1998 och det innebär att det har gått tio sedan saneringsarbetet påbörjades. Områdets aktuella, dåliga status försvårar och i vissa fall omöjliggör genomförandet av de framtidsplaner och visioner som kommunen har. Kommunen ser det därför mycket angeläget att gå från ord till handling och skapa ett område som inte utgör en belastning för kommunens utvecklingsmöjligheter.

- Nu ser vi fram emot att, med statligt stöd, påbörja de åtgärder som krävs för att forma ett attraktivt område för natur- och friluftsliv som blir en tillgång för kommunen, säger Christer Persson, miljö- och byggchef.


Synpunkter och förslag på hur området kan utformas tas emot av kommunens kontaktperson:
Christer Persson
Miljö- och byggchef
Tfn: 060-16 31 91
E-postadress: christer.persson@timra.se