Falkenbergs kommun

Sanering vid gymnasieskolan i Falkenberg går enligt plan

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 11:03 CET

I samband med att det ska bli en ny byggnad för gymnasieskola, bibliotek och kulturskola har gymnasieskolans hus 2 rivits, alltså den byggnad som låg mellan biblioteket och gymnasieskolans huvudbyggnad. Byggnaden var ursprungligen en läderfabrik. Nu pågår arbetet att sanera marken under byggnaden, så att föroreningar från fabrikstiden försvinner.

Det arbetet började i mitten av januari och hittills fortlöper saneringen som planerat. Precis som förväntat finns det metallföroreningar i delar av marken. De förorenade schaktmassorna skickas till Ljungby för deponi och hantering.

De föroreningar som hittats är bundna till partiklar och kan därför transporteras bort och hanteras utan risk för omgivningen.

– Arbetet går som vi förväntat oss. Hittills har inga prover visat på så höga värden att det klassats som ”farligt avfall”, säger Irene Wigroth, projektledare för den nya byggnaden.

I något som kallas rutnätssanering kontrolleras marken i rutor om 10x10 meter, en halvmeter djupt i taget, ner till två meters djup eller ner till orörda naturliga jordlager. Varje ruta klassas. Är det rent kan massorna ligga kvar på området men är det förorenat skickas det alltså iväg för att tas omhand.

En liten – om än stor i volym – oväntad upptäckt har det dock blivit. Rester från bland annat ångmaskinrum, ångpannehus, kakelhus och färgkarhus har grävts fram. Det berättar Annika Andersson som är projektledare på Sweco och ansvarar för saneringen.

– Det handlar om stora betong- och tegelkonstruktioner. Just nu håller vi på att kartlägga hur mycket det är och har efter provtagning börjat transportera bort betongen. Men så blir det när man jobbar i ett sådant här område, som brunnit och byggts upp igen. Det är omöjligt att i förväg veta exakt hur det ser ut under marken.

Saneringen beräknas vara färdig till sommaren.

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. Falkenberg är ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar närnare fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".