E.ON Sverige AB

Saneringen av Ullungen fortsätter med fördubblad styrka

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2013 12:12 CEST

I dag, fredag, är det en vecka sedan eldningsolja läckte ut från E.ONs värmeanläggning i Edsbyn. Oljan, som nådde sjön Ullungen i utkanten av Edsbyns tätort, håller nu på att städas bort. Och E.ON har de senaste dagarna fördubblat arbetsstyrkan på plats.


Redan efter några dagars arbete var största delen av den olja som läckt ut i sjön Ullungen uppsamlad och bortforslad.

- Vi har lämnat den mest akuta fasen av saneringen av sjön, säger Eva Axelsson, regionchef på E.ON Värme, men tillägger att mycket arbete återstår innan alla oljerester är borta.

E.ONs bedömning är fortfarande att saneringen av sjön kan vara slutförd inom två till tre veckor från nu. Speciellt sedan E.ON fördubblat styrkan på plats.

- Vi arbetar i helgen med oförminskad styrka för att inte tappa tid, säger hon.

Förutom de personer som samlar upp olja på stranden används sugbilar, specialbåtar och grävmaskin för att hitta och ta bort olja. Totalt arbetar drygt 40 personer med olyckan i Edsbyn.

- Jag är givetvis bedrövad över det som hänt, men det känns bra att våra insatser gett tydligt resultat.

Hur mycket som läckt ut är i dag oklart, men det kan uppgå till närmare 30 kubikmeter. Läckaget skedde när oljan skulle pumpas från en tank till en annan vid ett planerat underhållsarbete.

 

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.