Valdemarsviks kommun

Saneringen i Valdemarsviken

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 09:31 CET

I Valdemarsvik går man i väntans tider. Den 12 februari kommer Miljödomstolens utslag i ärendet kring saneringen av Valdemarsviken. I avvaktan på beslutet arbetar kommunen vidare med upphandling och övrigt förarbete.

Lagom till jul fick Valdemarsviksborna kommunens nyhetsbrev om "Projekt Valdemarsviken" i sina brevlådor. Där informerar kommunens tekniske chef Thomas Örnberg om hur planerna för saneringen ser ut.

Miljödomstolen höll huvudförhandling i ärendet i Valdemarsvik i slutet på november. Då gjordes bland annat ett platsbesök där företrädare för kommunen fick tillfälle att presentera innehållet i sin ansökan som ett led i miljöprövningen.

Miljödomstolen fick bland annat se hur kommunen hanterar skyddsåtgärder vid muddring med hänsyn till havsöringens lekvandring, risken för spridning av förorenade partiklar, hur man förebygger skredrisken vid genomförandet, begränsningar för hamntrafiken samt hur miljökontrollen kommer att genomföras under pågående saneringsarbeten.

Bakgrunden till ansökan om sanering, de planerade arbetena och kommunens visioner kring vidareutvecklingen av området ingår också i det nyhetsbrev som alla i kommunen nu fått möjlighet att ta del av.
./.

För ytterligre information, vänligen kontakta:
Thomas Örnberg, teknisk chef, Valdemarsviks kommun, 0706-67 31 20