Banverket

Saneringsarbete i Lyabäcken påbörjas

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 15:02 CEST

På torsdagsmorgonen startade arbetet med att sanera Lyabäcken på Hallandsås från den lera och cement som läckt ut. Tidigare har sanering av utsläppet i terrängen genomförts för att förhindra ytterligare spridning.

Arbetet sker varsamt med hjälp av både slammsugare och manuell borstning av stenarna i bäckfårorna. Provtagning och undersökning av Öresjön genomförs också under dagen tillsammans med den lokala fiskevårdsföreningen och Båstads kommun efter önskemål vid gårdagens informationsmöte med allmänheten.

- pH-nivåerna i vattendragen mäts kontinuerligt under saneringsarbetet. Vi vill inte riskera att värdena stiger till en nivå som kan medföra ytterligare skada längre ner, säger Jan Hartlén, controller geohydrologi, på banverket.

- Glädjande nog kan vi idag observera att bl a skalbaggar, dagsländor och harkrankar finns i delar av bäckens bottenfauna men vi vill inte dra några förhastade slutsatser av detta. Situationen för vattendragen är fortfarande mycket allvarlig och vi räknar med att det tar minst ett år innan vattenlivet återställts, säger Olu Kurol, miljösamordnare på projekt Hallandsås.

Under dagen har även ett handlings- och kontrollprogram överlämnats till Båstads kommun och Länsstyrelsen.
Saneringsarbetet i bäcken pågår under helgen och slutförs på fredag nästa vecka.