Sundsvalls kommun

Saneringsarbete längs Selångersån påbörjas vecka 36

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2016 08:00 CEST

Nu påbörjas etapp 2 i arbetet med att sanera området längs åkanten vid Selångersån. Nu kommer källan till föroreningarna också att åtgärdas. Vi har sedan 2006 pumpat upp 3 800 liter olja från grundvattnet i området och under hösten/vintern (15/16) forslades 4 000 kubikmeter förorenad jord bort. Nu får vi ytterligare 10 miljoner från Naturvårdsverket för att kunna avsluta saneringsarbetet i området.

Ingen mer olja i Selångersån

Källan till föroreningarna måste åtgärdas annars kommer olja att fortsätta rinna ut i Selångersån. För att vi ska kunna gräva djupt intill järnvägen sätts en spont längs med denna. Sponten gör att järnvägen står stabilt under tiden grävarbetet pågår. Under etapp 2 kommer ytterligare ca 3 000 m3 oljeskadad jord att saneras.

2015 fick Sundsvalls kommun 7 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att påbörja saneringen av olja och diesel i området kring åkanten i Nacksta. Under våren 2016 har kommunen sökt och fått ytterligare 10 miljoner kronor i bidrag för att kunna färdigställa arbetet.

Under hösten och vintern 2015/2016 kördes cirka 4 000 m3 oljeskadad jord bort från området och i samband med det upptäcktes ett nytt källområde som ligger ca 7-8 meter ned i marken intill järnvägen.

Historik

Oljeskadan vid åkanten i Nacksta (bakom Nöjeshallens lokaler) upptäcktes 2003, då det började lukta olja från platsen och det sipprade ut olja vid strandkanten till Selångersån. Vi konstaterade då att marken var förorenad med diesel eller eldningsolja. Föroreningen ligger djupt ned i marken med de högsta halterna kring grundvattenytan. Halterna av olja är så höga att det finns olja flytandes på grundvattenytan i området och det har skett ett utsläpp till Selångersån nedanför oljeskadan.

Sedan oljan upptäcktes har kommunen haft en läns i Selångersån, som fångat upp den olja som trängt fram längs strandkanten. Stadsbyggnadskontoret har även sedan 2006 pumpat olja från grundvattnet. Vi har hittills sanerat cirka 3 800 liter olja från grundvattnet från området.

Goda insatser för miljön tack vare saneringsbidrag

Att undersöka och sanera förorenad mark är ett kostsamt arbete. Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har länge samarbetat framgångsrikt för att få statsbidrag till att undersöka och sanera förorenade områden i kommunen. Genom att Naturvårdsverket nu tillsätter ytterligare 10 miljoner för åtgärden i Nacksta har kommunen sammanlagt fått cirka160 miljoner kronor de senaste 15 åren för att förbättra miljön i Sundsvall.

Vem utför arbetet?

Saneringsarbetet utförs av VTG, Züblin och RGS90 och görs i samarbete med Trafikverket, Länsstyrelsen och miljökontoret Sundsvall.

För mer information vänligen kontakta:

Sven-Åke Westman, projektledare Sundsvalls kommun (stadsbyggnadskontoret)
tfn:060-19 12 66
e-post: sven-ake.westman@sundsvall.se

läs mer på:

www.sundsvall.se/saneringsarbeten