Banverket

Saneringsarbetet har inletts i Hallandsåsen

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 16:28 CEST

Med anledning av utsläppet vid provborrningarna har Banverket vidtagit ett flertal åtgärder. Provborrningarna har stoppats, saneringsarbetet påbörjats och skadornas omfattning håller på att kartläggas. En granskning av orsakerna bakom händelserna har också inletts.

Banverket och entreprenören Skanska-Vinci gav idag på förmiddagen Båstads kommun och länsstyrelsen en redovisning av de åtgärder som projektet vidtagit med anledning av gårdagens utsläpp vid en testborrning. Arbetet med borrningarna har stoppats tills vidare. Saneringen av den bentonitlera och cement som läckt ut på markytan startade under gårdagen och fortsätter idag. Miljökontroller och dokumentation av natur, vattendrag och grundvatten har genomförts kontinuerligt sedan igår förmiddag.

I samråd med kommun och länsstyrelse bildades på mötet en arbetsgrupp för att omedelbart börja arbeta med saneringsåtgärder i Lyabäcken samt förhindra att eventuell ytterligare påverkan sker. Dessutom beslutades om en gemensam styrgrupp för information och samråd kring fortsatta åtgärder om utsläppet och provborrningen. Under en presskonferens på onsdag förmiddag riktade Länsstyrelsen skarp kritik mot Banverkets sätt att informera kring händelserna, och påpekade att de nåtts av beskedet av media.

Båstads kommun ser mycket allvarligt på händelsen och har tillsatt en särskild ledningsgrupp för att hantera läget. Även Banverkets miljöcontroller Björn Gillberg var kritisk i sina första kommentarer och menade att projektet trots en mycket ambitiös satsning på miljöarbetet gjort relativt enkla misstag som ligger bakom händelsen.

Banverkets projektchef Christer Möller ser mycket allvarligt på händelserna:
- Vi måste genomföra en djup och mycket självkritisk analys inom projektet för att reda ut exakt vad vi gjort fel, säger Christer Möller.

Banverket, Skanska-Vinci, Båstads kommun och länsstyrelsen kallar till ett gemensamt informationsmöte för närboende.
Plats: kommunhuset, sessionssalen klockan 19.