Sveriges Kommuner och Landsting

Sanktionsavgifter löser inte kommunernas problem

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 16:53 CET


Socialdepartementet har idag lagt fram en nationell utvecklingsplan för äldrevården. Förslaget om förenklad biståndsprövning är bra men sanktionsavgifter löser inte kommunernas problem. Att flytta gränser löser inte samverkansproblem när det gäller hemsjukvården.

– Den förenklade biståndsbedömningen som underlättar handläggningen för kommunerna och framförallt gör det tydligare och enklare för äldre att få servicetjänster är ett bra förslag, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet.

– När det gäller rapporteringsskyldigheten vidhåller vi att en sådan åtgärd innebär en omfattande byråkrati som vare sig gynnar de äldre eller skapar en bättre och effektivare service. Vad gäller förslaget om sanktionsavgifter inom socialtjänsten tas inte heller hänsyn till den praktiska verkligheten. Resurserna borde gå till vård och omsorg och inte till administration. Förslaget leder därför inte till de förbättringar som regeringen hoppas uppnå. Däremot välkomnar vi en översyn av hela regelverket som berör äldre och funktionshindrade. Det behövs en större tydlighet för medborgarna om vad som egentligen gäller för att få del av de insatser man behöver.

– I frågan om hemsjukvården fortsätter vi att hävda en linje där en god hälso- och sjukvård för de äldre sker i samverkan mellan kommuner och landsting. Det kan innebära olika lösningar i olika delar av landet, säger Lars Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet.

– Regeringens aviserade bostadsdelegation och inriktningen mot en mer generell bostadspolitik och samhällsplanering för en åldrande befolkning är en fråga som Sveriges Kommuner och Landsting driver. Det behövs mer seniorbostäder och andra boendealternativ som är anpassade och tillgängliga för äldre, fortsätter Ilmar Reepalu.

– Vi ser fram mot en fortsatt dialog om finansieringen av den ökade ambitionsnivån i planen och om dess genomförande avslutar Ilmar Reepalu och Lars Isaksson.

För mer information: Avd. för vård och omsorg,
Direktör Ellen Hyttsten, tfn 08-452 76 99, mobil 070-319 76 99, ellen.hyttsten@skl.se
Utredare Kristina Jennbert, tfn 08-452 78 47, mobil 070-319 78 47, kristina.jennbert@skl.se