Föreningen afghanistansolidaritet

SANNINGEN OM KRIGET MÅSTE FRAM! skrivelse till utredningen om Sverige i Afghanistankriget

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 21:27 CEST

Vi hälsar med tillfredsställelse att regeringen har tillsatt en utredning för att utvärdera och granska Sveriges samlade insats i Afghanistan mellan åren 2002 och 2014.

Det är ett mycket angeläget uppdrag. Svenska folket och dess skattebetalare förväntar sig en fullständigt ärlig utvärdering och granskning. Krav har då och då framförts om att en oberoende kommission borde tillsättas för att utarbeta en vitbok om Sveriges förehavanden i Afghanistan och att denna granskning baseras på sanning och objektivitet.

Krav om en granskning och en vitbok har framförts av Svenska Afghanistankommittén, Föreningen Afghanistansolidaritet och av 2013 års socialdemokratiska partikongress.

Det är ingalunda så att den svenska krigsinsatsen har haft ett stort stöd hos svenska folket. Tvärtom! Undersökningar visar att det inte fanns något starkt folkligt stöd för kriget i Afghanistan. En helt annan sak är att insatsen har haft ett majoritetsstöd i Sveriges Riksdag.

De flesta bedömare världen över anser att kriget i Afghanistan är ett enda stort misslyckande. Till och med Afghanistans förre president Hamid Karzai har dömt ut den militära insatsen som misslyckad och menar att Afghanistan idag är ett förött och skändat land. Land efter land har dragit sig ur kriget. Orsaken till detta bör kartläggas av utredningen. Frågan om varför Sverige stannade kvar i Afghanistan med militära resurser måste besvaras. 2

Afghanistan är idag längre bort från den fasta freden än när kriget började för 14 år sedan. Säkerhetssituationen har t o m försämrats. Dagens situation är på nästan alla områden sämre idag än när kriget startade. Därför är det nödvändigt att utredningen gör en ordentlig granskning av utvecklingen i Afghanistan under krigets alla år; från starten till krigets slut. Vad svenska soldater gjort under kriget och vad kriget resulterat i av dödade och skadade måste tas upp. Korruptionen och knarkhandeln i landet måste speciellt belysas.

Den svenska krigsinsatsens alla kostnader måste seriöst granskas. Många har under resans gång starkt ifrågasatt den totalkostnad som regeringen och Försvarsmakten har lagt fram.

Vi utgår därför som en självklarhet ifrån att Riksrevisionen får i uppdrag att räkna fram de totala kostnaderna.

Det är också viktigt att det svenska krigets kritiker liksom svenska soldater och officerare inbjuds till utredningen för att få framlägga sina synpunkter.

Svenska folket, som av politiker och militärer överraskande och utan offentlig debatt leddes in i Sveriges första krig på nästan 200 år och som betalat de miljarder som kriget hittills kostat, har rätt till en ärlig, allsidig och offentlig granskning av detta krig som bröt vår långa fred. Veteraner från kriget, anhöriga till offren för kriget, alla har rätt till att få veta varför och hur Sverige drogs med i kriget och vad resultaten blivit. De mål för kriget som måste ha funnits skall redovisas och ställas mot uppnådda resultat.

Frågor som en granskning/utvärdering måste besvara framgår av bilagan.

Vi hemställer att denna skrivelse delges till alla utredningens ledamöter, experter, rådgivare och sekreterare.

Stockholm den 4 augusti 2014 3

Lennart Andersson Palm

, professor i historia vid Göteborgs universitet

Marilyn Bard

, Svenska Fredskommittén i Stockholm

Bengt Berg, författare och tidigare riksdagsledamot (v)

 Ulf Bjereld, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet och ordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

 Maria-Pia Boethius, journalist och författare

Peter Curman, författare

 Anders Davidsson, aktiv inom Svenska Afghanistankommittén

 Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör och vice-president i FNs Generalförsamling

 Gunnar Fredriksson, tidigare chefredaktör på Aftonbladet

 Birgitta Hambraeus, tidigare riksdagsledamot (c )

 KG Hammar, tidigare Svenska Kyrkans ärkebiskop

 Tom Heyman, ledamot i Göteborgs fullmäktige för partiet Vägvalet och tidigare riksdagsledamot (m)

 Peter Hjukström, Afghanistankännare

Gösta Hultén, journalist och medgrundare av Svenska Afghanistankommittén

 Anders Karlsson, tidigare ordförande i riksdagens försvarsutskott och riksdagsledamot (s)

 Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet

 Stefan Lindgren, journalist och översättare

 Tomas Magnusson, ordförande Internationella utskottet vid Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt och tidigare president i Internationella Fredsbyrån

 Ingela Mårtensson, fredsaktivist och tidigare riksdagsledamot (fp)

 Thage G Peterson, tidigare försvarsminister och riksdagens talman

 Birger Schlaug, tidigare språkrör (mp)

 Sören Sommelius, kulturskribent och författare

 Lena Sonne, journalist

 Carl Tham, tidigare statsråd

Maj Britt Theorin, tidigare nedrustningsambassadör och riksdagsledamot (s)

 Margareta Zetterström, författare och journalist

 Jan Öberg, docent, freds- och konfliktforskare

Kontaktperson: Lars-Gunnar Liljestrand lars-gunnar.liljestrand@telia.com 070 44 532 54