Mental Ergonomi, Anneli Godman

Sant eller falskt, så luras din hjärna!

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 19:15 CEST

Anneli Ekström Godman har valt att bli programchef för "Sant eller falskt, så luras din hjärna! en föreläsning från UR Samtiden och Hjärnans dag med professor Dan Larhammar. I föreläsningen får vi tal del av hur starkt förväntningar påverkar oss och hur lätt hjärnan drar förhastade slutsatser och lurar oss. Vi ska inte vara så tvärsäkra, verkligheten är inte alltid som den verkar.
   - "Det är jag, Anja Pärson och några till som valt att blir programchefer i URs satsning. Jag valde det här programmet för att det visar på hur lättlurad hjärnan egentligen är och för att det stämmer så väl med det jag lär ut i neuroledarskap och mental ergonomi. Vi lever så mycket i våra föreställningar om världen och medmänniskorna, ofta styrt av förväntningar, vanor och mönster. Det skapar mycket problem för oss", säger Anneli Godman.
   I föreläsningen lyfts till exempel marknadsföring fram. Vi får se hur marknadsföringen av Rosenrot lurar oss att tro att vi blir mindre stressade av att äta detta hälsokostpreparat. Skickliga marknadsförare leker med kurvor, språk och uttryck på ett intrikat sätt. När alla fakta tydliggörs blir bilden annorlunda: preparatet kan hjälpa några och ha viss effekt på stress, men inte alls i den utsträckning vi får intryck av i annonserna.
   Professor Larhammar pratar också om placeboeffekten och alternativa behandlingar i hälsosyfte. Det är intressant att han tar upp att placeboeffekten kan vara välgörande för många men att den inte går att bevisa vetenskapligt så länge resultat inte visar på generell förbättring. Han påpekar vikten av ökad medvetenhet kring vad vi väljer. Allt som är bra för EN person är förstås bra för den individen, men det betyder inte nödvändigtvis att det är bra för alla.
  - "Som aktiv inom en bransch som många kanske tror erbjuder ett slags alternativ behandling, nämligen coaching med inslag av mindfulness i syfte att komma till rätta med negativ stress, vill jag sticka ut hakan och väcka tankar kring detta", säger Anneli. "Allt är inte heller här vad en del tycker att det ser ut och omnämner det som. Det handlar absolut inte om några "quick-fix-metoder" som hjälper alla. Det handlar snarare om ett rätt tufft arbete att tydliggöra saker och ting för sig själv. Och att finna sin väg. Coaching syftar ofta till att klargöra att en sanning i kundens föreställningsvärld kanske inte håller. En sanning som både stressar och hindrar kunden från egna val. Mindfulness hjälper hjärnan att bli klarare och lättare skilja på vad som verkligen ÄR och vad som är ett DRAMA i vår inre värld" klargör Anneli ytterligare. "En skicklig coach har ingen färdig plan för varje kund utan hjälper kunden att hitta sin väg till klarhet".
   Coaching och mindfulness är således inga alternativa behandlingar utan snarare hjälp se genom bruset, lugna hjärnan, omvärdera och byta perspektiv. Det stämmer väldigt väl med det professor Larhammar nämner som om att "ge hjärnan möjlighet att sortera bort störande element och fjärma den från intilliggande information som kan påverka tolkning av det som sker". Enligt Annelis erfarenhet kan just det göra stor skillnad både när det gäller stress och personlig utveckling. Stress uppstår ofta i våra tankar kring vad som sker snarare än verkligheten i sig.
   Professor Larhammar har också en intressant syn på vår trosuppfattning. Han säger: "Att tro på gud är att tro på sig själv". Han menar att det blir en konvergens i att tänka på sin egen trosuppfattning och vad guden säger. Hjärnscanning visar att det troende ser som guds moral och sin egen moral ger samma aktivitet i hjärnan, andras bedömningar ger andra utslag.
   - "Det stärker min fasta övertygelse att det religioner kallar gud bor inom oss själva", reflekterar Anneli. "Var och en bär gud inom sig. I min värld kallas det kärlek".

För kontakt och mer information:
Anneli Ekström Godman
"den ofrivilliga stressexperten"
070-206 14 58
anneli@agodman.se   

 Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.