Stretch

SAP bättre än sitt rykte

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:07 CEST

SAPs användare tycker att SAP ger bättre nytta, har högre användbarhet och bidrar mer till sitt företags konkurrenskraft samt utveckling än vad ryktet säger.

Stretch har tillsammans med användarföreningen SAPSA genomfört en kundundersökning, Stretchmätaren, bland SAPs kunder i Sverige. De som har svarat på frågorna hos kunden är beställare, slutanvändare, "Super users" och IT-administrörer. I undersökningen, som genomfördes under första kvartalet i år, har vi via en web-enkät ställt frågor till ca 30 företag och knappt 100 användare av SAPs lösningar inom Business Intelligence (BI) och Human Capital Management (HCM).

Bättre än sitt rykte

SAPs användare tycker att SAP ger bättre nytta, har högre användbarhet och bidrar mer till sitt företags konkurrenskraft samt utveckling än vad ryktet säger. SAPs användare gav SAP 2,6 i betyg avseende sitt rykte på en femgradig skala. När det gäller SAPs nytta samt bidrag till konkurrenskraft och affärsutveckling blev dock betyget i snitt 3,3.

Undersökningen visar också att nöjdheten med SAPs lösningar ökar ju fler av SAPs lösningar företaget använder.

Var femte av respondenterna kan sägas vara ett SAP Fans eller ambassadör. Det innebär att respondenten genomgående har höga betyg kring det generella omdömet kring SAP. Andelen SAP Fans ska tolkas som relativt hög.

Funktionalitet bättre än användarvänlighet

Undersökningen visar också att SAPs kunder är mer nöjda med funktionaliteten i SAPs BI- och HCM-lösningar (3,4 respektive 3,6) än med användarvänligheten (2,9 resp. 2,8).

Användarna av SAPs BI-lösningar är mest nöjd med verktygen inom rapportering och stöd för beslutsfattande. Det är också möjligheten att analysera företagets verksamhet som är den faktor som främsta förklarar nöjdheten bakom med lösningen. De som använder SAPs HCM-lösningar är generellt nöjda med funktionaliteten i nästan samtliga delmoduler. Den främsta förklaringsfaktorn bakom nöjdheten är möjligheten att anpassa lösningen. Något som dock beskrivs som ett problem då både BI och HCM får lägre betyg gällande förmåga att just anpassa lösningen efter användarnas krav och/eller ändrade förutsättningar. Skulle möjligheten att anpassa lösningen förbättras skulle även nöjdheten markant öka.

Påverkar företagets storlek och typ av användare nöjdheten?

Medelstora företag (mellan 500 och 5000 anställda) är mest nöjda med SAPs BI lösningar och de stora företagen (fler än 5000 anställda) är mest nöjd med SAPs HCM-lösningar.

Slutanvändarna av BI-lösningarna är mest nöjda och minst nöjda är beställarna. När det gäller HCM-lösningarna är beställarna mest nöjda och minst nöjda är Super users.

- Det är första gången vi genomför Stretchmätaren. Vi har fått många positiva svar från SAPs användare men också en del tankeväckande åsikter. Jag hoppas att vi i SAP-branschen tar till oss undersökningen och arbetar för att få ännu mer nöjda kunder. Självklart behöver vi SAPs hjälp för att kunna genomföra vissa förbättringar. I höst kommer vi genomföra Stretchmätaren mot fler SAP-användare och inom fler lösningsområden inom SAP, säger Sven Wallén, pressansvarig på Stretch.

För mer information:

Sven Wallén, pressansvarig på Stretch, 070-378 00 88, sven.wallen@stretch.se

Magnus Högfeldt, ansvarig Stretchmätaren, 070-552 81 59, magnus.hogfeldt@stretch.se

Om Stretch

Med djup kompetens inom SAP och processer hjälper vi våra kunder att maximera nyttan med sina affärssystem. Våra tre kompetensområden är business intelligence, process/applikation och SAP Netweaver/SOA. Stretch har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi är 100 anställda och partner till SAP samt Business Objects. Stretch har varit lönsamma från maj 2002 när bolaget startades. Stretch största kunder är Posten, Vattenfall, SonyEricsson och E.ON. Mer information om Stretch finner du på vår hemsida www.stretch.se