SAPA AB

Sapa äger 100 procent i RCA

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 10:48 CEST

Inom ramen för den tvångsinlösen som avslutades den 8 oktober 2003, har 40 202 aktier, 12 900 optioner samt 20 126 konvertibler i Remi Claeys Aluminium kommit in. Likviden för dessa aktier, optioner och konvertibler kommer att betalas den 15 oktober 2003.

Remi Claeys Aluminiums aktie avnoterades från Euronext Brussels den 8 oktober 2003.

För ytterligare information kontakta
Bo Askvik, Ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-459 59 18 eller Gabriella Pihl, Informationschef, telefon 08-459 59 62.

Sapa är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter 2003 ca 12 miljarder SEK och har ca 7 600 anställda i bolag över hela Europa samt i USA och Kina. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnadsindustrin. Sapa är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com