SAPA AB

Sapa äger 97,8 procent i Remi Claeys Aluminium

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 08:33 CEST

Det av Sapa återupptagna budet löpte ut den 12 september. Aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet i RCA har lämnats in. Likvid för dessa aktier kommer att betalas den 19 september 2003.

Sapas totala aktieinnehav i RCA är 97,8 procent av kapitalet. En tvångsinlösen kommer att initieras den 24 september.

Sapa har för avsikt att avnotera Remi Claeys Aluminiums aktie från Euronext Brussels i samband med slutförande av tvångsinlösen.

För ytterligare information kontakta Bo Askvik, Ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-459 59 18.

Sapa är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter 2003 ca 12 miljarder SEK och har ca 7 600 anställda i bolag över hela Europa samt i USA och Kina. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnadsindustrin. Sapa är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com