SAPA AB

Sapa-aktien avnoteras från Stockholmsbörsen – sista handelsdag 17 juni 2005

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2005 13:15 CEST

Efter ansökan av Sapas styrelse har Stockholmsbörsen beslutat avnotera Sapa-aktien från den 20 juni 2005. Sista dag för handel med Sapa-aktien på börsen är således den 17 juni 2005.

O-listenoterade Sapa har sedan den 14 januari 2005 noterats på börsens observationslista, sedan det norska företaget Orkla i samband med dess bud på Sapas moderbolag Elkem, aviserat sin avsikt att även lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Sapa. Sedan buden på såväl Elkem som Sapa genomförts under våren 2005 kontrollerar Orkla/Elkem över 98% av aktierna i Sapa och tvångsinlösenförfarande avseende utestående aktier har inletts.

Sapa börsintroducerades den 21 maj 1997, under namnet Gränges, i samband med att bolagets aktier utdelades till Electrolux aktieägare. Avkastningen, inklusive utdelningar, på Sapa-aktien under noteringstiden till dags dato uppgår till ca. 133 %, medan motsvarande siffra för Stockholmsbörsens generalindex uppgår till ca. 75 %.


För ytterligare information kontakta
Magnus Wittbom, chefjurist Sapa AB, telefon 0708-59 59 64.

Sapa är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter ca 14 miljarder SEK och har ca 7 900 anställda i bolag över hela Europa samt i USA och Kina. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnads¬industrin. Sapa är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com