SAPA AB

Sapa: Delårsrapport Januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 09:40 CEST

Vinst per aktie ökade med 37 procent

· Vinst per aktie ökade med 2,05 kronor till 7,60 kronor (5,55)
· Resultat efter skatt ökade med 38 procent till 278 Mkr (202)
· Nettoomsättningen steg med 3 procent till 8 627 Mkr (8 401)
· I jämförbara valutakurser ökade resultat efter skatt med 46 procent och nettoomsättningen med 7 procent
· Rörelsemarginalen ökade till 5,5 procent (4,2)
· Förbättrad lönsamhet - avkastning på sysselsatt kapital 11,3 procent (6,6)

Sapa AB (publ)
Stockholm den 17 oktober 2003

STAFFAN BOHMAN
VD och koncernchef

Rapporten omfattar i övrigt:
Koncernens resultaträkning i sammandrag
Koncernens balansräkning i sammandrag
Koncernens nyckeltal
Förändringar i eget kapital
Koncernens kassaflöde
Segmentrapportering
Redovisningsprinciper

Rapporteringstidpunkter

Helårsrapport 2003 6 februari 2004

Denna rapport har inte reviderats av bolagets revisorer.