SAPA AB

Sapa Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 08:36 CEST

• Vinst per aktie ökade med 29 procent till 9,79 kronor (7,58), varav 0,66 kronor från realisationsvinsten vid försäljningen av innehavet i Boal
• Resultat efter skatt ökade med 29 procent till 357 Mkr (278) inklusive realisationsvinsten från försäljningen av Boalaktierna på 24 Mkr
• Nettoomsättningen steg med 23 procent till 10 631 Mkr (8 627)
• Rörelseresultatet förbättrades till 585 Mkr (472), upp 24 procent
• Rörelseresultatet för kvartalet var 142 Mkr (151), motsvarande en rörelsemarginal på 4,1 procent (5,0)

För ytterligare information kontakta, Kåre Wetterberg, VD och koncernchef, tel. 08-459 59 11,
Stefan Thorheim, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 08-459 59 17,
eller Gabriella Ekelund, Informationschef, tel. 08-459 59 62.

Rapporten finns tillgänglig på Sapas hemsida på Internet: www.sapagroup.com.
En OH-presentation, som PDF-fil, återfinns under Finansiell information/Kvartalspresentationer.