Thule Group

Sapa förvärvar Thules tillverkning av fabriksmonterade takrelingar

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 16:30 CEST

Thule gruppen har beslutat sälja sin tillverkning av fabriksmonterade takrelingar för bilindustrin till Sapa. Överenskommelsen, som nåddes idag, innebär att Sapa i början av oktober tar över hela Thule gruppens tillverkning av fabriksmonterade takrelingar vilket omfattar två produktionsenheter, försäljningsorganisation såväl som design- och utvecklingsresurser i Polen och Storbritannien.

I linje med Thule-gruppens strategiska inriktning att tydligare fokusera sin verksamhet på konsumentrelaterade (konsumentinriktade) produkter med starka varumärken som har en tydlig exponering i detaljhandeln, fattade företagets ledning tidigare i år beslut om att avyttra verksamheten inom fabriksmonterade takrelingar (monterade i bilens tak vid tillverkningen). Verksamheten omfattar tillverkning såväl som utveckling och design i Huta i Polen och Rotherham i Storbritannien. Verksamheten har en årlig omsättning på 30 miljoner Euro och förser ett antal av världens stora biltillverkare med så kallade linjemonterade takrelingar och insteg vid bilens dörrar. Båda produkterna är avsedda för personbilar.

Bilbranschen är ett av de strategiska marknadssegment där Sapa redan har en stark ställning och en tydlig ambition att växa. Förvärvet av Thule gruppens verksamhet inom detta segment gör att Sapa både kan utöka sin kundbas och sin kompetens inom produktdesign. Sammantaget ger detta Sapa en starkare marknadsposition. Dessutom möjliggör detta för Sapa att öka det totala mervärdet för kunderna genom den kombinerade kunskapen, erfarenheten och tekniska kompetensen i de båda företagen.

- "Sapa är världsledande inom strängpressade aluminium produkter. Vår strategi är att etablera ett nära samarbete med våra kunder för att kunna erbjuda dem konstruktionslösningar som bygger på aluminium och som är tydligt värdeskapande. Det finns ett växande intresse inom fordonsbranschen för lösningar i aluminium. Takrelingar är ett sådant område där vi också ser spännande möjligheter att utöka våraffär med kunderna. Med integrationen av Thules verksamhet inom takrelingar får vi en ledande position på marknaden i Europa och kommer också att kunna betjäna kunder globalt", säger Arne Rengstedt, VD Sapa Profiler Europa.

Magnus Welander, koncernchef för Thule-gruppen, säger i en kommentar:
- "I Thulegruppens strategi med en tydligt ökad fokusering på produkter med starka varumärken som underlättar för människor att transportera sin utrustning på fritiden, var den integrerade takrelingsverksamheten inte längre en kärnverksamhet för oss. Vi letade efter en köpare som både kunde säkerställa att vår, sedan flera år, ledande position inom tillverkning, design och produktutveckling skulle bestå. Men som också kunde garantera en god utvecklingspotential för våra anställda, såväl som service och kvalitet gentemot kunderna. Jag är glad att vi har kunnat nå en överenskommelse med Sapa, som jag är övertygad om har den strategiska inriktningen och nödvändiga kompetensen för att utveckla denna verksamhet ytterligare."

För ytterligare information ber vi er kontakta:
Magnus Welander
Koncernchef Thule gruppen
T
elefon: 0703-325 504
e-mail : magnus.welander@thule.com

Fredrik Erlandsson
Kommunikationsdirektör, Thule gruppen
Telefon: 070-309 00 21
e-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

Arne Rengstedt
Affärsområdeschef Sapa Profiler Europa
Telefon: +46 706-832 910
e-mail: arne.rengstedt@sapagroup.com

Victor Schneider
Segmentschef Sapa Automotive
Telefon: +49 173 324 82 26
e-mail: victor.schneider@sapagroup.com 

---

Om Thule-gruppen
Thule-gruppen är världsledande på produkter och varumärken som gör det enkelt för människor att transportera sin utrustning tryggt, säkert och med stil. Under mottot Active Life, Simplified erbjuder Thule-gruppen produkter inom fyra områden: Carry Solutions (dator- och kameraväskor, ryggsäckar etc), Vehicle Solutions (takräcken, cykelhållare, skidboxar, snökedjor m.m.), Work Solutions (steghållare, verktygslådor m.m.) samt Towing Solutions (dragkrokar och släp). Gruppen har cirka 3 500 anställda vid fler än 50 produktionsanläggningar och försäljningskontor över hela världen. Försäljningen uppgick 2009 till 5,8 miljarder SEK.
Läs mer på www.thule.com

Om Sapa gruppen

Sapa är världens största leverantör av aluminiumprofiler. Sapa utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt lösningar för värmeväxlare i lättviktsmaterialet aluminium. Sapa är indelat i affärsområdena Sapa Profiler, Sapa Building System och Sapa Heat Transfer och är representerat i Europa, Nordamerika och Asien. Affärskonceptet bygger på ett nära samarbete med kunderna. Sapa är ledande inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnads­industrin. 2009 omsatte Sapa drygt 25 miljarder kronor och hade 13 100 anställda. Sapa ingår i norska Orkla som är noterat på Oslobörsen.
Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com