SAPA AB

Sapa genomför inte köpet av det kinesiska aluminiumprofilbolaget Kam Kiu Aluminium

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 15:47 CEST

Med hänvisning till pressmeddelande daterat 5 februari 2008, om undertecknande av intentionsavtal att förvärva det kinesiska aluminiumprofilbolaget Kam Kiu Aluminium, meddelar Sapa att man återkallar intentionen att köpa bolaget.

Under en sjumånadersperiod har Sapa AB genomfört en due diligence i Kam Kiu Aluminium. Processen har bekräftat Kam Kius starka kapacitet, den strategiska grunden för förvärvet samt möjligheterna som detta ger Sapa. Trots detta har de involverade parterna dessvärre inte lyckats komma överens om villkoren för att kunna avsluta transaktionen.

"Det är olyckligt att vi inte lyckas avsluta förvärvet av Kam Kiu vid detta tillfälle som det var avsett. Sapa AB kommer, emellertid, fortsätta sina aggressiva tillväxtplaner i Kina, speciellt inom bearbetade aluminiumprofiler. Under dem senaste månaderna har det pågått omfattande diskussioner mellan Kam Kiu och Sapa, och ett antal affärsmöjligheter har identifierats i Kina. Kam Kiu och Sapa har nu för avsikt att utveckla dessa möjligheter tillsammans och dra nytta av styrkorna i båda bolagen", säger Ole Enger, VD och koncernchef i Sapa AB.


För ytterligare information kontakta Marius Grönningsaeter, Senior Vice President Corporate Business, Sapa AB, telefon: 08-459 59 32.

Sapa är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter ca 35 miljarder SEK och har ca 15 000 anställda i bolag över hela Europa, i USA och Kina. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnads¬industrin. Sapa ingår i norska Orkla som är noterat på Oslobörsen.

Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com