SAPA AB

Sapas köp av 62 procent av Remi Claeys klart

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 15:00 CEST

Sapa har idag förvärvat 62,41 procent av Remi Claeys Aluminium NV (RCA) från familjen Desimpel och Ortelius (Gevaert NV-gruppen). Affären är godkänd av berörda konkurrensmyndigheter.

Affären ger Sapa ett majoritetsägande i RCA, som konsolideras av Sapa från förvärvsdatumet den 23 juni 2003.

Sapa kommer att inleda ett obligatoriskt budpliktsförfarande på resterande utestående aktier i RCA med start den 25 juni 2003.

För ytterligare information kontakta Bo Askvik, Ekonomi- och Finansdirektör, telefon: 070-819 59 18 eller Gabriella Pihl, Informationschef, telefon: 070-953 08 53.

Sapa är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter 2003 ca 12 miljarder SEK och har ca 7 600 anställda i bolag över hela Europa samt i USA och Kina. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnadsindustrin. Sapa är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com