Socialdepartementet

Sara Damber leder projekt om unga flickors självbild

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 20:03 CET

Sara Damber börjar idag på Socialdepartementet för att jobba med det
projekt om unga flickors självbild som tillsattes av barn- och
familjeminister Berit Andnor.

Sara Damber är initiativtagare till stiftelsen Friends - elever mot
mobbning . Hon har tidigare arbetat som projektledare för
antimobbningsprojektet ”Tillsammans” på Utbildningsdepartementet.

Syftet med projektet om unga flickors självbild är att dels få till
stånd en dialog med media, reklambranschen, annonsörer m.fl. om deras
roll och ansvar när det gäller påverkan av barn och unga, dels få igång
en diskussion och ett engagemang bland unga flickor och pojkar om
marknadskrafterna och hur de styr unga flickor och pojkars bild av sig
själva och varandra. Även föräldrar är en viktig målgrupp.

Sara Damber kommer att vara anställd på Socialdepartementet under 2004.
Vill ni komma i kontakt med henne går det bra att mejla till:
sara.damber@social.ministry.se

Kristina Folkesson
Politiskt sakkunnig
08-405 13 80
070-573 31 15

Sara Damber
Ämnessakkunnig
08- 405 20 67