Almega

Sara Modig Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2010

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 13:00 CET

För andra året i rad delar Almega ut priset Årets tjänsteinnovationsfrämjare. Vinnaren, näringsdepartements departementssekreterare Sara Modig, får utmärkelsen för sitt arbete med regeringens tjänsteinnovationsstrategi.

Motiveringen till priset lyder:

Sara har genom lyhördhet, nyfikenhet och inte minst positiv inställning bidragit till att sätta tjänsteinnovationer på den politiska kartan. Det gör henne till 2010 års givna tjänsteinnovationsfrämjare!

- Jag är oerhört glad och hedrad för att ha blivit utnämnd till årets tjänsteinnovationsfrämjare, säger Sara Modig, och jag vill rikta mitt varmaste tack till Almega för detta. Som allt arbete i regeringskansliet är strategin i högsta grad ett resultat av flera personers insatser. Den politiska ledningen för näringsdepartementet med näringsministern i spetsen, liksom mina handläggarkollegor och våra chefer har alla varit bidragande till den strategi för ökad tjänsteinnovation som är grunden för utnämningen, och jag vill därför också understryka min stora tacksamhet för deras kompetenta och entusiastiska medverkan.

I arbetet med regeringens tjänsteinnovationsstrategi har Sara Modig varit en av de drivande krafterna i utvecklandet av en politisk innovationsstrategi som tar hänsyn till de specifika förhållanden under vilka tjänster utvecklas och bidrar till både tillväxt och samhällstutveckling i stort.

- Med strategin ökar vi fokus på, och förståelsen för, hur tjänsteekonomin utvecklas, säger Sara Modig. Vi vill etablera en bredare syn på vad innovation är och slå fast att innovation är relevant för långt fler företag, företagare och organisationer än vad innovationspolitiken traditionellt sett gett uttryck för, liksom att tjänsteutveckling och tjänstelogik är något som blir alltmer relevant i erbjudanden och lösningar oavsett sektor eller bransch. Vi vill också sätta ett ökat fokus på individens betydelse i innovationsprocessen, något som inte minst gäller betydelsen av användare och kunder i tjänsteinnovation. När denna ökade förståelse hos såväl offentliga aktörer som hos företag och andra organisationer omsätts i innovativa lösningar har Sverige fler företag, nya jobb och utvecklad välfärd att se fram emot.

­- Sara är en välförtjänt vinnare! Genom sitt kunnande och engagemang har tjänsteinnovationsstrategin blivit en realitet, säger Teresa Jonek näringspolitisk expert på Almega. Nu ser vi fram emot regeringens arbete med att omsätta strategin i faktiska åtgärder och program.

Förra årets vinnare var Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister och förste vice ordförande för Kristdemokraterna.

Priset delades ut av Jonas Milton, vd Almega, och juryn bestod av Almega och CTF.

Almega delar ut priset till en person, organisation eller företag som gjort särskilda insatser i form av policyförändringar, kunskapsspridning, forskning eller nya spännande affärslösningar för att främja tjänsteinnovationer. Med priset vill Almega bredda bilden av vad som gynnar innovation. Innovation handlar inte bara om forskning och utveckling utan kan främjas på flera sätt. Tjänsteinnovation är en fråga som berör samtliga näringsområden, branscher och departement.

För mer information:

www.almega.se 

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Teresa Jonek
näringspolitisk expert
tel. 08-762 68 91
mobil. 070-551 29 02 

Cecilia Malmström
pressinformatör
tel. 08-762 68 95
mobil. 070-345 68 95

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.