Riksutställningar

Sarah Thelwall till Supermarket TALKS 2013

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 13:44 CET

Det finns en underförstådd förståelse för konstinstitutionens värde inom kultursektorn och i samhället. Men när besöksstatistik och inkomstutveckling används som måttstock så minimeras de mindre konstinstitutionernas betydelse.

Sarah Thelwall från London presenterar den uppmärksammade rapporten ”Size Matters” om hur mindre konstinstitutioner producerar viktiga värden till kulturens ekosystem och ekonomi, och vilka utmaningar de står inför för att fortsätta kunna göra detta. Presentationen sker lördagen den 16 februari på Kulturhuset i Stockholm i samband med konstmässan Supermarket.

Size Matters skrevs på uppdrag av den opinionsbildande gruppen Common Practice som arbetar för att främja mindre bildkonstorganisationer i London. Efter föreläsningen följer ett panelsamtal mellan Sarah Thelwall, Ida Burén från Intercult och Helena Selder från Marabouparken.
Moderator är idéhistorikern och kulturskribenten David Karlsson.

För mer information kontakta:
 
Johan Pousette 0498-79 90 43
johan.pousette@riksutstallningar.se

Tore Danielsson 0498-79 90 66
tore.danielsson@riksutstallningar.se

Läs mer om hela programmet på Supermarket 2013:
http://www.supermarketartfair.com/content/supermarket-talks-programme-2013

Läs rapporten Size Matters:
http://culturalcapital.co/wp-content/uploads/2011/10/Common-Practice-London_Size-Matters.pdf

Riksutställningar stödjer museer och andra utställare med utveckling och samverkan genom att erbjuda kunskap, erfarenheter och nätverk från internationell omvärldsbevakning och analys. Tillsammans med kreativa utställare vidareutvecklar vi också teknik och metoder och förmedlar det vi lär oss genom rådgivning, utbildningar och nyhetsbrev. www.riksutstallningar.se