Sardus AB

Sardus årsstämma:

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:10 CEST

• En ny styrelseledamot

AB Sardus årsstämma den 4 april 2006 fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning för verksamhetsåret 2005 om kr 3,00 (5,00) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen kommer att vara den 7 april 2006 och utdelningen beräknas bli utsänd av VPC den 12 april 2006.

Styrelse
Till styrelseordförande valdes Ulf Brasen och till vice ordförande valdes Fredrik Svensson. Vidare omvaldes styrelseledamöterna Elisabet Annell, Andreas Falkenmark, Göran Havander, Rolf Lydahl, Bo Pettersson samt nyvaldes Naveen Jeereddi, partner Tala Investment, USA. Raoul Hasselgren och Lisbeth Sachs har avböjt omval.

Stämman beslutade om en sänkning av styrelsearvoden från 1 550 tkr till 1 400 tkr på grund av en minskning med en ej anställd ledamot samt nyval av en ledamot.

Ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen.

Återköpsprogram
Stämman beslutade om fortsatt återköpsprogram omfattande maximalt tio procent av bolagets aktier fram till årsstämman 2007. Återköpen skall ske över börsen eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare.

Syftet med återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa AB Sardus kapitalstruktur till kapitalbehovet samt att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv.

I början av januari 2005 utnyttjades samtliga återköpta aktier 197 696 i samband med förvärven av Allt Smörgås och Smörgåsfabriken. Under 2005 genomfördes inga återköp av egna aktier och Sardus innehav av egna aktier vid utgången av 2005 var 0 aktier.

Övrigt
Stämman godkände principerna för ersättningsvillkor för den tillträdande verkställande direktören Per Strömberg (se bolagets hemsida: www.sardus.se).

Stockholm den 4 april 2006
AB SARDUS (publ)
Styrelsen


För ytterligare information: Kontakta VD Ragnar Bringert, mobiltelefon 070-593 62 73Sardus är en av Sveriges ledande tillverkare av påläggsprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Produkterna marknadsförs under välkända och starka varumärken såsom Pastejköket, Arbogapastej, Lönnebergaskinka, Onsalakorv, Charkdelikatesser, Gea's blodpudding, Falbygdens Ost och 3-Stjernet.
I koncernen, som omsätter ca 2 miljarder kronor och har ca 900 anställda, ingår affärsenheterna Sardus Chark & Deli, Falbygdens Ost, Sardus Lätta Måltider, Sardus Foodpartner samt den danska enheten 3-Stjernet.
Sardus är noterat på Stockholmsbörsens A-lista.