Sardus AB

Sardus Delårsrapport januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 12:08 CEST

Omsättningsökning med fyra procent
Resultatprognosen för helåret oförändrad

Omsättningen för första halvåret uppgick till 852 Mkr (818), en ökning med 4%.
Den högre omsättningen förklaras främst av att Gourmet Service, som förvärvades i oktober 2003, bidrar med 44 Mkr till omsättningsökningen. Sardus resultat före skatt för första halvåret uppgick till 34 Mkr (36). Prognosen för helåret 2004 är oförändrad, vilket innebär att resultatet förväntas bli i nivå med 2003 (110 Mkr).