Sardus AB

Sardus har slutfört köpet av smörgåsföretaget Peigs Sandwich Bar

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 13:57 CEST

Sardus, som är noterat på Stockholmsbörsens A-lista, har slutfört förvärvet av smörgås- och salladsproducenten Peigs Sandwich Bar AB (Peigs) i Halmstad enligt en principöverenskommelse från början av februari. Säljare är Fazerkoncernen. Peigs omsätter cirka 140 Mkr och har cirka 200 anställda fördelade på 100 heltidstjänster.

Peigs producerar smörgåsar och sallader, som säljs i livsmedelsbutiker och bensinstationer, med fokus på södra Sverige och kommer att ingå i affärsenheten Sardus Lätta Måltider. Efter förvärvet omsätter Sardus Lätta Måltider cirka 400 Mkr, vilket motsvarar närmare 20 procent av koncernens omsättning och har cirka 300 årsanställda. Affärsenheten har sedan tidigare verksamheter i Stockholm, Norrköping och Östersund.

Fazerkoncernen kommer att fortsätta att vara engagerad i verksamheten genom en styrelsepost i Sardus Lätta Måltider under tre år och genom att ta del av resultatet under denna period.

- Vi har på drygt ett år byggt upp en ledande ställning på marknaden för färdiga smörgåsar och sallader, som förstärks ytterligare genom förvärvet av Peigs. Genom att integrera Peigs i Sardus Lätta Måltider finns det stora samordningsvinster att göra. Bland annat förstärks vårt sedan tidigare rikstäckande distributionsnät ytterligare, säger Mats Johansson, som är VD för affärsenheten.

Sardus Lätta Måltider startades i början av 2005 och har som affärsidé att producera, sälja och distribuera måltider, som är lätta att inhandla, lätta att konsumera och som även kan vara kalorisnåla. Produkterna, som i första hand utgörs av smörgåsar och sallader, säljs dels under kundernas egna varumärken, dels under det egna varumärket Allerto.

Helsingborg 2006-04-10
AB SARDUS
Ragnar Bringert, Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta:

Ragnar Bringert, VD AB Sardus, 042-38 14 00 alt 070-593 62 73
Mats Johansson, VD Sardus Lätta Måltider, 036-71 96 10 alt 070-516 98 74

Sardus är en av Sveriges ledande tillverkare av påläggsprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Produkterna marknadsförs under välkända och starka varumärken såsom Pastejköket, Arbogapastej, Lönnebergaskinka, Onsalakorv, Charkdelikatesser, Gea's blodpudding, Falbygdens Ost och 3-Stjernet.
I koncernen, som omsätter ca 2 miljarder kronor och har ca 900 anställda, ingår affärsenheterna Sardus Chark & Deli, Falbygdens Ost, Sardus Lätta Måltider, Sardus Foodpartner samt den danska enheten 3-Stjernet.
Sardus är noterat på Stockholmsbörsens A-lista.