Sardus AB

Sardus justerar helårsprognosen Viss förbättring under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:31 CEST

Sardus, som noteras på Stockholmsbörsens A-lista, omsatte under årets första nio månader 1 467 Mkr, vilket är en ökning med ca 170 Mkr i förhållande till motsvarande period 2004. Resultatet före skatt för perioden uppgick till 57 Mkr, jämfört med 85 Mkr under de nio första månaderna föregående år. Resultatet före skatt för helåret 2005 förväntas bli på nivån 100 Mkr. I tidigare lämnad prognos förutsågs ett resultat på 115-125 Mkr.

Omsättningsökningen förklaras främst av tillskottet av Allt Smörgås och Smörgåsfabriken, som förvärvades vid årsskiftet. Resultatförsämringen beror dels på den ökande lågpriskonkurrensen, dels på att vi i rådande konkurrensläge har haft svårigheter att genomföra prishöjningar, vilket har resulterat i att ökade råvarukostnader inte har kunnat kompenseras.

Resultatutvecklingen visade en tendens att vända under tredje kvartalet, då resultatminskningen före skatt inskränkte sig till 3 Mkr jämfört med motsvarande period 2004. Dock förväntas resultatet bli svagare än tidigare lämnad prognos trots att fjärde kvartalet är ett försäljningsmässigt starkt kvartal för Sardus.

- Vad som är glädjande är att vår nya affärsenhet, Sardus Lätta Måltider med nyförvärven Allt Smörgås och Smörgåsfabriken har haft en bra tillväxt både avseende omsättning och resultat, säger Sardus VD Ragnar Bringert.

- Vi har vidtagit ett antal strukturåtgärder, som skall hjälpa oss att hantera den hårdnande konkurrenssituationen inom dagligvaruhandeln, konstaterar Ragnar Bringert vidare. Bl a har vi bildat Sardus Chark & Deli genom att slå samman Pastejköket och Charkdelikatesser och vi kommer att flytta tillverkningen vid vår fabrik i Hultsfred till vår enhet i Halmstad. Dessa åtgärder förväntas medföra kostnadsbesparingar med ca 15 Mkr på årsbasis när de har slagit igenom fullt ut under nästa år.

Helsingborg den 18 oktober 2005
AB SARDUS (publ)
Ragnar Bringert
Verkställande DirektörFör ytterligare information: VD Ragnar Bringert, 070-593 62 73 eller 042-37 02 50Sardus med verksamhet i Sverige och Danmark är en ledande tillverkare av påläggsprodukter som charkuteriprodukter och ost samt leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll.
Sardus levererar även färdiga smörgåsar och sallader. Produkterna marknadsförs under välkända och starka varumärken såsom Pastejköket, Arbogapastej, Lönnebergaskinka, Onsalakorv, Charkdelikatesser, Gea’s blodpudding, Falbygdens Ost och 3-Stjernet.
I koncernen som omsätter nära 2 miljarder kronor och har ca 750 anställda ingår affärsenheterna Sardus Chark & Deli, Falbygdens Ost, Sardus Lätta Måltider, Sardus Foodpartner samt den danska enheten 3-Stjernet.
Sardus är noterat på Stockholmsbörsens A-lista sedan 1997.