Riksdagen

SARS klassificerad som samhällsfarlig sjukdom

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 00:00 CEST

Socialutskottet har i dag föreslagit att riksdagen bör godkänna regeringens föreskrifter om att SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) ska omfattas av smittskyddslagens bestämmelser om samhällsfarliga sjukdomar. Socialutskottet ställer sig också bakom regeringens förslag om att SARS ska tas upp i förteckningen över samhällsfarliga sjukdomar som finns i bilagan till smittskyddslagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2003.

Enligt smittskyddslagen så måste de personer som har anledning att misstänka att de blivit smittade av en samhällsfarlig sjukdom låta sig undersökas av läkare och det ska ske utan dröjsmål. Lagen föreskriver också att en smittskyddsläkare kan besluta om att ta in en smittad person på sjukhus för att förhindra smittspridning.

Debatt och beslut: Riksdagen kommer att debattera ärendet tisdagen den 10 juni. Beslut tas tisdagen den 10 juni eller onsdagen den 11 juni.

För mer information: Ring Monica Dohnhammar, kanslichef i socialutskottet, på telefonnummer 08-786 42 09 eller Anders Bergene, föredragande i socialutskottet, på telefonnummer 08-786 53 82.

Förarbeten: Socialutskottets betänkande 2002/03:SoU20 och proposition 2002/03:131

Ingeborg Granlund
Informationssekreterare, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000