SAS

SAS deltar i en global arbetsgrupp för att påskynda utvecklingen av förnyelsebara flygbränslen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:55 CEST

SAS har, tillsammans med ledande flygbolag, flygplanstillverkaren Boeing och
bränsleutvecklaren Honeywell UOP, etablerat en arbetsgrupp med syfte att
accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av nya långsiktigt hållbara
flygbränslen.

Med stöd från de globala miljöorganisationerna Världsnaturfonden (WWF) och
Natural Resources Defense Council (NRDC) kommer "the Sustainable Aviation Fuel
User Group" att sträva efter att påskynda utvecklingen för att möjliggöra
kommersiellt användande av förnyelsebara flygbränslen som reducerar utsläppen av
växthusgaser och minskar beroendet av fossila flygbränslen.

I arbetsgruppen ingår flygbolagen; Air France, Air New Zealand, All Nippon
Airways, Cargolux, Continental Airlines, Gulf Air, Japan Airlines, KLM, SAS och
Virgin Atlantic Airways som tillsammans står för ungefär 15 procent av den
kommersiella flygbranschens bränsleförbrukning.

- Vi välkomnar flygbranschens strävan att minska sina utsläpp av växthusgaser
och uppskattar att de arbetar för att säkra att produktionen av förnyelsebara
flygbränslen blir långsiktigt hållbar, säger Jean-Philippe Denruyter, WWF Global
Bioenergy Coordinator and Steering Board Member of the Roundtable on Sustainable
Biofuels.

Samtliga gruppmedlemmar har undertecknat ett upprop som förväntar att de
förnyelsebara flygbränslen som utvecklas och kommersialiseras fungerar minst
lika bra som de fossila flybränslen som finns tillgängliga på marknaden i dag.
Vidare förväntas att de förnyelsebara flygbränslenas livscykel har betydligt
lägre växthusgasutsläpp än i dag och en minimal inverkan på eko-systemet. Det
innebär i praktiken att produktionen inte skall konkurrera med matproduktion,
använda så lite landareal, vatten och energi som möjligt, samt inte använda sig
av dricksvatten. Dessutom förväntar sig gruppen att produktionen genomförs på
ett sätt som säkrar långsiktig social och ekonomisk hållbarhet.

- Vi har under flera års tid deltagit i en rad utvecklingsprojekt med
målsättningen att finna ett långsiktigt hållbart flygbränsle. Vi tar med oss all
erfarenheten i arbetsgruppen och fokuserar nu all kraft på att tillsammans finna
lösningar för en hållbar framtid", säger Niels Eirik Nertun, SAS Koncernens
miljöchef.

Arbetsgruppen har initierat två forskningsprojekt. Ett kommer att genomföras av
Yale University's School of Forestry & Environmental Studies och skall resultera
i en grundlig utvärdering av att använda jatropha curcas som källa i ett
förnyelsebart flygbränsle. I utvärderingen kommer hela livscykeln av
växthusgasutsläpp att analyseras såväl som den socioekonomiska påverkan som
uppstår där träden odlas. På samma sätt kommer NRDC att utvärdera alger som
källa i ett förnyelsebart flygbränsle.

Både jatropha curcas och alger kan vara två viktiga källor i en portfölj av
förnyelsebara källor som kan användas i raffineringsprocesser utvecklade av
exempelvis Honeywell.

- Ett av SAS koncernens sex miljömål är att vara bland de första flygbolagen att
påbörja inblandning av ett förnyelsebart flygbränsle i kommersiella flygningar.
Syftet är att stödja vårt miljöstrategiska mål om att halvera våra utsläpp av
växthusgaser per passagerarkilometer år 2020. Nu är vi ett steg närmare att
realisera vårt miljöstrategiska mål, avslutar Niels Eirik Nertun

Läs mer om SAS Koncernens hållbarhetsarbete på: http://www.sasgroup.net/miljo


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niels Eirik Nertun, SAS Koncernens miljöchef, +47 64 81 78 12
SAS Sveriges pressjour, +46 8 797 33 30

Informationsavdelningen Scandinavian Airlines Sverige

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till Europa, USA och Asien. SAS erbjuder både privatresor och affärsresor med en rad innovativa reselösningar för att spara tid. För mer information, besök www.sas.se