SAS Institute

SAS Institute integrerar SAS Business Analytics i ledande databasplattformar

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 14:18 CET

SAS Institute, ledande på lösningar för beslutstöd och avancerad analys, integrerar nu SAS Business Analytics i ledande databaser samt datawarehouse appliances. Integrationen kommer att göras i flera plattformar vilka inkluderar Teradata, Netezza, IBM, HP, Aster Data och Green Plum. Detta innebär snabbare dataomvandling, analys samt bedömning av kreditvärdighet och risker hos kunder. Integrationslösningarna finns tillgänglig på den svenska marknaden nu.

− I dagens komplexa miljöer så är rätt utnyttjande av databasresurser avgörande för att snabbt kunna skapa underlag för beslut. I och med detta samarbete åtar sig SAS Institute att göra detta tillgängligt i de olika plattformarna. Nu kan alla kunder, oavsett databasmotor, utnyttja SAS Business Analytics för att förbättra hastigheten och exaktheten i beslutsfattandet inom organisationen, säger Dan Vesset, Program Vice President for Business Analytics Research på IDC.

Tekniken för SAS In-Database är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att hantera allt större mängder data genom att bädda in SAS-tekniken i databaserna. Resultatet blir snabbare resultat, rationaliserande analytiska processer och minskat arbete med att flytta data. För beslutsfattare så innebär det nya möjligheter att skapa värde genom analys av data och snabbare tillgång till analysresultaten som ska användas för att till exempel bedöma kreditvärdighet eller risker hos kunder.

− Att ta vara på styrkan av prediktiv analys vid transaktioner och dataförädling är viktigt för kunder som önskar snabbare och mer precisa affärsbeslut. Att använda databasen för operativ analys minskar flaskhalsar som uppkommer till följd av att man flyttar data över ett nätverk. Kunder får snabbare tillgång till de prediktiva resultaten de behöver för att konkurrera effektivt, säger Börje Edlund, chefsarkitekt på SAS Institute.

SAS Institute planerar att integrera Business Analytics med flera plattformar, inklusive:

• Teradata: - Tillsammans kan vi erbjuda ett kraftfullt erbjudande: om man integrerar SAS Institutes analys och lösningar med ett datawarehouse så får företag den snabba överblick de behöver och den kunskap verksamheten kräver. I dessa tider när vi ser ett uppsving i efterfrågan av prediktiv kunskap, kan företag som använder SAS Institute öka sina resultat genom att kombinera Teradatas parallella bearbetningsmotor med SAS Institutes tio år av expertis inom dataanalys, säger Darryl McDonald, Chief Marketing Officer.

• Netezza: - Dataanalys, särskilt SAS Scoring Accelerator för Netezza, är en viktig milstolpe i vårt partnerskap med SAS Institute, vilket gör att våra gemensamma kunder kan konkurrera med avancerad analys genom bättre och djupare insikter om sina kunder och deras affärsverksamhet, säger Jim Baum, VD och koncernchef.

 
• IBM: - IBM och SAS Institute har arbetat tillsammans i mer än 30 år för att skapa erbjudanden till tusentals gemensamma kunder. SAS Institutes kapacitet inom dataanalys kommer att ha en positiv inverkan på den avancerade tekniken inom IBM DB2 och
IBM InfoSphere Warehouse. Det kommer ge organisationer en prediktiv och beskrivande analytisk förmåga för den information som lagras i deras databaser och datalager, säger Greg Lotko, Vice President för Warehouse Solutions på IBM.


• HP: - Med SAS Business Analytics som körs på HP Neoview Enterprise Data Warehouse-plattformen kan företagen utföra djupgående analyser som identifierar viktiga affärstrender och stödjer realtidsbeslut. HP och SAS Institute samarbetar för att förbättra och optimera våra kunders affärsresultat, säger Kristina Robinson, Vice President och General Manager, Business Intelligence Solutions på HP.


• Aster Data: - Samarbetet med SAS Institute tillåter gemensamma kunder att börja titta på nya sätt att utnyttja större och mer robusta analytiska problemlösningar. Det kan göras genom att utnyttja Aster Datas MPP databas och SQL-MapReduce. SQL-Map erbjuder den analytiska förmågan som MapReduce har, men med lättheten och förtrogenheten som SQL har. Kombination av SAS Institutes och Aster Datas lösningar möjliggör en djupare analysbehandling på stora datamängder som tillåter företag möjligheten att fatta snabbare och mer insiktsfulla affärsbeslut, säger Mayank Bawa, VD på Aster Data.


• GreenPlum: - Greenplum delar SAS Institutes vision i att reagera snabbt på kundernas behov. Dataanalys är ett viktigt steg i att leverera till våra gemensamma kunder och hela marknaden – det ger en snabb, kraftfull och smidig analytisk förmåga, säger Scott Yara, VD och medgrundare av GreenPlum.

 

SAS Institute är ledande på lösningar för beslutstöd där avancerad analys är en integrerad del. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2008 2,3 miljarder dollar i 113 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 45 000 kundinstallationer, bland annat i 91 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag drygt 100 anställda på kontoret i Stockholm samt en marknadsandel på 40,1 procent, enligt Gartner. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

 


Vill du veta mer så kontakta gärna:

Börje Edlund, Chefarkitekt, SAS Institute
Tel: 08 - 522 170 00
E-post: borje.edlund@swe.sas.com

Jessica Hallqvist, PR-konsult Visible PR
Tel: 08 - 661 14 81
Mobil: 0708 441 442
E-post: jessica.hallqvist@visible.se